Resource Details
RESURSS

Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem par ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem

Pasaulē, kas kļūst arvien globālāka, cilvēki dzīvo ilgāk, darba vietas attīstās un klimata pārmaiņu ietekme pieaug. Lai tiktu galā ar šīm pārmaiņām, ir nepieciešama pieaugušo izglītība, kas veicina pārmaiņas, uzlabojot sociālās, ekonomiskās un vides iespējas, kā arī uzlabojot izglītojamo ilgtspējīgu attieksmi pret vidi.

Pieaugušo pedagogi ir galvenie virzītājspēki, lai sasniegtu šīs pārmaiņas pasaulē. Pedagogi spēj vadīt izglītojamo pozitīvo enerģiju, lai panāktu pārmaiņas. Tieši pieaugušo pedagogi var veicināt pieaugušo zinātkāri un nodrošināt izglītojamos ar instrumentiem un resursiem, lai izpētītu, saprastu, iesaistītos un izprastu ilgtspējības nozīmi.

Neskatoties uz to, pieaugušo pedagogi konstatē, ka trūkst sistēmiskas pieejas Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, strādājot neformālās pieaugušo izglītības jomā, trūkst sistēmisku ieviešanas norādījumu un ikdienas darba rokasgrāmatu pieaugušo pedagogiem. Šī iemesla dēļ pieaugušo pedagogi no sešām valstīm ir Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu "Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā" ietvaros strādājot kopā, ir dalījušies savās zināšanās un praktiskajā pieredzē pieaugušo pedagogu kompetences pilnveidošanas un Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas jomā un sagatavojuši pieaugušo izglītotāju rokasgrāmatu, kuras pamatā ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un kurā, cita starpā, ietilpst prasme dzīvot veselīgāku dzīvi, zināšanas par taisnīgu un ilgtspējīgu patēriņu, dzimumu līdztiesības veicināšana, izpratne par videi draudzīgu transportu un energoefektivitāti, kā arī kā ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšana.

Resource Details
SAFE A manual for adult educators.
Resursa autors(-i)
Pieaugušo izglītības institūcijas no Latvijas, Nīderlandes, Lietuvas, Slovākijas, Igaunijas un Zviedrijas
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (2)
Iezīmes

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!