European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURSS

Prasmju salāgošana: labā prakse, piemērojoties mainīgajām vajadzībām pēc prasmēm Francijā, Itālijā, Spānijā, Dienvidāfrikā un Apvienotajā Karalistē

Šajā ziņojumā aprakstītas efektīvas stratēģijas prasmju neatbilstības koriģēšanai, balstoties uz piecu konkrētu valstu - Francijas, Itālijas, Spānijas, Dienvidāfrikas un Apvienotās Karalistes pieredzi. Ziņojums piedāvā salīdzinošu prakses un politikas novērtējumu šādās jomās: informācijas apkopošana par nepieciešamajām prasmēm un politiku un tās izmantošanu veiksmīgākai prasmju apguves salāgošanai ar darba tirgus vajadzībām; izglītības un apmācības sistēmu struktūra un tās reakcija uz mainīgo nepieciešamību pēc prasmēm;  prasmju izmantošanas uzlabošana darba tirgū un prasmju atbilstības vairošana. Vērtējums balstās uz valstu apmeklējumiem, informācijas izpēti un datu analīzi, ko veicis EDSO sekretariāts piecās minētajās valstīs. Tiek apspriesti arī citās valstīs novērotie labas prakses piemēri. 

Resource Details
ISBN
9789264277892
Resursa autors(-i)
OECD
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Eiropa
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Angļu
Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!