Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

Pieaugušo briedums, vajadzības, sociālo lomu apguve

Teorētiskajā literatūrā atrodami dažādi viedokļi par briedumu, kur kā būtiski kritēriji tiek izcelti loģiskā domāšana, spējas analizēt, vērtēt, rast problēmu risinājumus, spēja integrēt ideālo un reālo, spēja uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, izmantot bērnībā iegūto peredzi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Par pieaugušo cilvēku briedumu pakāpi, gatavību tām, plaši apskatījis un analizējis teorētiķis M.Noulss (Knowles, 1980). Autors uzmanību pievērš ne tik daudz cilvēka mūžam, bet gan tieši cilvēka briedumam un briedumu sasnieguša cilvēka vajadzībām, salīdzinot ar bērnu un pusaudzi. M.Noulss ir izstrādājis brieduma dimensijas, kuras varētu nosaukt par cilvēka brieduma pakāpēm. Izstrādājot brieduma dimensijas, M.Noulss (Knowles,1980) ir balstījies uz Maslova vajadzību piramīdas. Maslova teorija balstās uz cilvēka motivāciju sasniegt nepiepildītās vajadzības, līdz ar to, tik ilgi, kamēr cilvēks nav apmierinājis savas primārās nepieciešamības (vajadzība pēc pārtikas, siltuma, pajumtes, u.c.), tikmēr cilvēks nedomās par gar augstākām vērtībām (pašaktualizēšanos, pašvērtējumu) Tāpēc būtiski ir izprast pieaugušo aktuālās vajadzības, lai spētu izprast pieaugušos un viņu darbību, kas ļoti būtiski ir pieaugušo mācīšanās procesā. M.Noulsa raksturotās brieduma dimensijas atklāj personas izaugsmi, nevis absolūto stāvokli, kas jāsasniedz. M.Noulsa (Knowles, 1980) izstrādātās 15 brieduma attīstības dimensijas raksturīgas ar savu unikālu attīstības ciklu.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Dr.paed., prof. Ilze Ivanova
Resursa veids
Raksti
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (4)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!