Resource Details
RESURSS

Pašvaldību atbalsts pieaugušo izglītībai

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir uzsākusi darbu pie projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE). Tas ir Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekts, kura mērķis ir aktivizēt vietējās pašvaldības ieguldīt savu iedzīvotāju izglītībā un informētībā.

To mēs plānojam panākt:

  • Mācoties, diskutējot un apmainoties ar labas prakses piemēriem;
  • Paaugstinot pieaugušo izglītotāju zināšanas un prasmes lobēt pieaugušo izglītību vietējās pašvaldībās;
  • veicinot vietējo pašvaldību, uzņēmēju un darba ņēmēju aktivitātes;
  • Izstrādājot novatoriskas pieejas, veidojot jaunus sadarbības tīklus, uzlabojot darba metodes.

Projektā izstrādāsim rokasgrāmatu, kur varēs iepazīties ar pieaugušo izglītības pašreizējās situācijas analīzi, labas prakses piemēriem pašvaldības atbalstam pieaugušo izglītībai un veiksim pētījumu par nepieciešamajām IT prasmēm projekta partnervalstu pašvaldībās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Te variet iepazīties ar Latvijas un Itālijas situācijas raksturojumu pieaugušo izglītībā. Drīzumā publicēsim arī Lietuvas un Igaunijas situācijas raksturojumu pieaugušo izglītībā. 

Projekta koordinators:

  • Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienība (LPIA)

Partneri:

  • Prometeo – Pieaugušo izglītībā iesaistīta apvienība Itālijā
  • Lietuvas Pieaugušo Izglītības Apvienība (LAAE)
  • Igaunijas Pieaugušo Izglītības Apvienība (ANDRAS)
Resource Details
Resursa autors(-i)
MSAE
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!