Resource Details
RESURSS

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis

Lai vecāki un skolotāji varētu veiksmīgāk atbalstīt bērnus pašvadītas mācīšanās procesā, “Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros ir izveidojusi digitālu rokasgrāmatu – pašvadītas mācīšanās ceļvedi kā atbalstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Pašvadīta mācīšanās ir prasme pašam izvirzīt mērķi un izplānot, kā to sasniegt, pašam sevi uzraudzīt plāna īstenošanas laikā un pašam novērtēt, cik labi izdevies mērķi sasniegt. Tā ir prasme uzraudzīt savu plānu un novērtēt sasniegto. Liela nozīme šajā procesā ir arī spējai uzdot tādus jautājumus, kas virza uz labāku rezultātu.

Pašvadītas mācīšanās prasmes var noderēt gan pieņemot vienkāršus lēmumus, piemēram, kā organizēt brokastu pagatavošanu ģimenei vai dzimšanas dienas svinības, gan saskaroties ar lielākiem izaicinājumiem, piemēram, kā apgūt jaunu tehnoloģiju lietošanu, ja tas iepriekš nav darīts.

Pašvadītu mācīšanos sauc par kompleksu prasmi, jo tā sevī ietver ne tikai spēju organizēt savu laiku, meklēt dažādus ceļus mērķa sasniegšanai, bet arī palīdz koncentrēties, strādāt radoši un sadarboties ar citiem, kad jāmeklē risinājumi sarežģītākās situācijās

Resource Details
Resursa autors(-i)
“Iespējamā misija”
Resursa veids
Atvērtie izglītības resursi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)
Iezīmes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!