Resource Details
RESURSS

Palīgs zinātnisko tekstu plānošanā un rakstīšanā

Datubāze „Zinātnes valoda ir pārskatāms, viegli lietojams digitāls rīks, kas noderēs zinātnisko tekstu plānošanā un veidošanā dažādos mācību, studiju un pētniecības līmeņos.

Tā paredzēta plašam latviešu zinātnes valodas lietotāju lokam, galvenokārt skolēniem, studējošajiem, docētājiem un pētniekiem.

Datubāzē iekļauti rakstveida zinātnisko tekstu veidu apraksti skolas, augstskolas un pētniecības līmenī (piemēram, skolēna zinātniski pētnieciskais darbs, bakalaura darbs, zinātnisks raksts u. c.).

Lai detalizētāk iedziļinātos zinātnes valodas specifikā, datubāzē pieejams arī glosārijs, kurā skaidroti zinātnisko tekstu veidu aprakstos lietotie termini un jēdzieni, piemēram, pētījuma objekts, bibliogrāfiskā atsauce, hipotēze u. c.

Zinātnisko tekstu veidošanā un izteikumu formulēšanā palīdzēs frāžu paraugi, kas sakārtoti un klasificēti atbilstoši zinātniskā teksta ievadam, pamatdaļai, nobeigumam, kā arī teksta sasaistei un atsauču veidošanai.  

Datubāzes veidotāji aicina lietotājus iepazīties ar tās saturu, gūt uzskatāmu informāciju par zinātnes valodu, kā arī rast noderīgus padomus, plānojot, izstrādājot, rakstot un publicējot savus zinātniskos tekstus latviešu valodā.

zinatnes val.
Resource Details
zinatnes-valoda-lv.
Resursa autors(-i)
Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte
Resursa veids
Atvērtie izglītības resursi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)
Iezīmes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!