Resource Details
RESURSS

Padziļināta pieaugušo studentu mācību ieradumu analīze kombinētā mācību vidē

Mācību procesa atdalītība laikā un vietā (attālinātas studijas, mācības interneta vidē u.c.) samazina skolotāju iespējas novērot studentu mācību uzvedību un sniegt piemērotu atbalstu. Tas ir raksturīgi kombinētu mācību līdzekļu videi, kas no izglītojamajiem pieprasa mācīšanos patstāvīgi. Šajā situācijā izšķirošas ir pašregulācijas prasmes. 

Pētījums “Padziļināta pieaugušo studentu mācību ieradumu analīze kombinētā mācību vidē: Vai pieaugušo mācīšanos uzraugām kā ierasts?” mēģina izzināt pieaugušo pašregulācijas prasmes kombinētā mācību vidē. Tas ir kvalitatīvs pētījums, kas ietver 16 daļēji strukturētas intervijas, un tika veikts ar mērķi izpētīt, kā studenti regulē savu izziņas procesu, uzvedību, kontekstu un motivāciju.

Rezultāti parāda, ka pieaugušie

1) mācās, izmantojot organizēšanas un izmēģināšanas stratēģijas;

2) ir elastīgi laika, pūļu un vides ziņā;

3) izmanto dažādas palīdzības meklēšanas stratēģijas.

Neraugoties uz šiem rezultātiem, pieaugušie studenti deva priekšroku mācību materiāliem, kas nebija tiešsaistē un izmantoja ļoti nedaudzas pašmotivēšanas stratēģijas. Pētījuma rezultātā skolotājiem tiek ieteikts, kā atbalstīt un veicināt studentu pašregulācijas prasmes, piemēram, pašam iesaistīties (kā paraugam) dažādos forumos, lai veicinātu palīdzības meklēšanas procesu.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Silke Vanslambrouck, Bram Pynoo, Chang Zhu, Valérie Thomas
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)
Iezīmes

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!