Resource Details
RESURSS

Novecošanas zelta laikmets: veselīgu, aktīvu un pārticīgu vecumdienu perspektīvas Eiropā un Centrālāzijā

Salīdzinot pēc iedzīvotāju vecuma, Eiropa un Centrālā Āzija ir “vecākie” reģioni pasaulē. Turklāt iedzīvotāju novecošanās nākamajās desmitgadēs tikai paātrināsies, novecojot aizvien plašākām sabiedrības grupām. Piemēram, Krievijā un dažās Austrumeiropas valstīs, ir vērojams arī iedzīvotāju skaita sarukums.

Šis ziņojums pēta, kas liedz sabiedrībai gūt maksimālu labumu no dzīves ilguma palielināšanās. Būtu jācenšas pilnībā izmantot ieguvumus no pieredzes bagātiem cilvēkiem, vienlaicīgi mazinot iespējamās negatīvās blakusparādības, kas varētu rasties darbaspēka vecuma dēļ.

Sākumā liekot uzsvaru uz demogrāfiskajām tendencēm, ziņojuma autori no vēsturiskās perspektīvas palūkojas uz dzimstības straujo kritumu, salīdzinot to ar migrācijas tendencēm reģionā, kā arī aplūko dažādus iespējamos scenārijus saistībā ar iedzīvotāju skaita izmaiņām reģionā.

Ziņojumā minēti fakti par demogrāfisko pārmaiņu iespējamo ietekmi uz reģiona ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju ietaupījumiem, darbaspēku, inovācijām uzņēmumu un visas tautsaimniecības līmenī, nabadzību un nevienlīdzību, kā arī starppaaudžu solidaritāti. Ziņojuma noslēgumā tiek apskatītas iespējas ar politisku lēmumu palīdzību iespaidot visu augstāk minēto faktoru mijiedarbību, analizējot līdz šim zināmos veiksmīgos un mazāk veiksmīgos piemērus.

 

9781464803536_pdf

Resource Details
Resursa autors(-i)
Maurizio Bussolo, Johannes Koettl, Emily Sinnott
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Eiropa
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Angļu
Login (0)
Iezīmes

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!