Resource Details
RESURSS

Migrantu izglītības iespējas Baltijas valstīs: spēcīga atkarība no skolu sagatavotības līmeņa

Arī šis salīdzinošais, kritiskais un konstruktīvais pētījums ir Eves Magi iecere, darbojoties kopā ar Liesmu Osi un Hannu Siarovu Eiropas imigrantu izglītības politikas tīklojumā SIRIUS, kas apvienoja politikas veidotājus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un NVO aktīvistus laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam. Pētījums un politikas ieteikumi, ko var iepazīt angļu valodā, tapa 2014. gadā. Liels paldies jāsaka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Izglītības un Kultūras ministriju darbiniekiem, kā arī socioloģei Evijai Kļavei, kura lieliski atbalstīja šo pētījumu ar aktuāliem datiem un profesionālu izglītības socioloģijas analīzi. Lielākā vērība lasītājam būtu jāpievērš pētījuma ieteikumu daļai. Ja izglītības politikas veidotāji Baltijā tos īstenotu, tad Baltijas valstis kļūtu par patiesi iekļaujošas izglītības valstīm. Jāpiebilst, ka daudzi uz vispārējo izglītību attiecināmi ieteikumi tikpat labi atbalsta iekļaujošas pieaugušo imigrantu izglītības vērtības.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Eve Mägi
Resursa veids
Citi
Publicēšanas datums
Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!