Resource Details
RESURSS

Materiāls pieaugušajiem par ilgtspējīgu attīstību

2016. gada 1. janvārī pasaule oficiāli uzsāka pārveidojošo rīcības plānu "Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam", paziņojot par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG) ar 169 saistītiem mērķiem, lai nākamo 15 gadu laikā risinātu neatliekamās globālās problēmas. ANO uzsver izglītības lomu dzīves pārveidošanā, atzīstot izglītības svarīgo lomu kā galveno attīstības virzītājspēku un citu ierosināto IAM sasniegšanā, jo ilgtspējīga attīstība prasa pamatīgas izmaiņas domāšanā, ekonomiskajās un sociālajās struktūrās, kā arī patēriņa un ražošanas modeļos. Ilgtspējas princips nosaka daudzas izvēles, ko katrs pilsonis veic katru dienu.

Lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības ideju pieaugušo izglītībā, pieaugušo pedagogi no sešām valstīm Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta "Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā" ietvaros izveidojuši izglītojošu materiālu pieaugušajiem, kas sastāv no:

  • galveno terminu skaidrojuma,
  • neformālās izglītības/  ikdienas mācīšanās un ilgtspējības apraksta,
  • kā arī ir izveidots pievilcīgs androloģisks materiāls ilgtspējīgas attīstības jautājumu apspriešanai ar pieaugušajiem, kas ietver KARTĪTES, kas izmantojamas gan formālajā, gan neformālajā vai ikdienas mācīšanās aktivitātes. 

 

Resource Details
SAFE_Materials_pieaugusajiem-1.
Resursa autors(-i)
Pieaugušo izglītības institūcijas no Latvijas, Nīderlandes, Lietuvas, Slovākijas, Igaunijas un Zviedrijas
Resursa veids
Iespējas un resursi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)
Iezīmes

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!