Resource Details
RESURSS

Labās prakses apkopojums "Kā veicināt uzņēmību ģimenēm"

Erasmus+ projekta "Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm" (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435) ietvaros projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Ziemeļmaķedonijas ir apzinājuši labās prakses piemērus par uzņēmības veicināšanu ģimenēm.

Apkopojumā sniegts apskats par ES ģimeņu politiku un uzņēmības veicināšanas politiku. Apkopojuma autori ir centušies atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādos gadījumos varam runāt par ģimenes uzņēmību?
  • Kā tieši uzņēmība palīdz sekmēt ģimenes labklājību?
  • Kas var būt par ģimenes uzņēmības veicināšanas aģentu?

 

Labās prakses apkopojums “Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm” (.pdf).

Resource Details
Entremind-F--Labas-prakses-apkopojums-Summary-of-good-practices.
Resursa autors(-i)
Kurzemes plānošanas reģions
Resursa veids
Gadījuma izpēte
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!