Resource Details
RESURSS

Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība

Promocijas darbs "Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība", kura mērķis ir novērtēt insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratību, izstrādāt insultpratības definīciju un klasifikāciju.

Tajā izmantotas biogrāfiskā pārrāvuma, sociālās iekļaušanās un plānotās rīcības teorētiskās perspektīvas, būtiska loma vērsta uz veselībpratības un insultpratības jēdzienu analīzi.

Promocijas darbā tiek izmantots komplekss metožu kopums, ietverot daļēji strukturētas intervijas un ekspertintervijas, līdzdalības novērojumus, aptauju un interneta rakstu analīzi.

Pētījumā ir raksturota insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība un tās loma rīcības stratēģiju pēc insulta izvēlē, ir izstrādāta paplašināta insultpratības jēdziena definīcija, insultpratības klasifikācija un tās novērtēšanas instrumentārijs.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Kristīne Vībane
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!