Resource Details
RESURSS

Igaunijas labā prakse - Pieaugušo izglītībā ieinteresēto organizāciju tīklošanās un reģionālās sadarbības semināri Igaunijas novados

Pašreizējā administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir iespēja pārskatīt pašvaldību atbildību un atbalstu pieaugušo izglītībai. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība aicina pieaugušo izglītotājus un pašvaldības iepazīties ar Igaunijas pieaugušo izglītības pieredzi.

Reģionālās sadarbības semināru organizēšanas galvenais mērķis Igaunijas novados ir apmainīties ar informāciju par mācīšanās iespējām un uzlabot savstarpējo sadarbību starp novada pieaugušo izglītotājiem. Semināros dalībnieki arī tiek informēti  par valsts politikas mērķiem pieaugušo izglītībā un pieaugušo izglītības esošās situācijas  statistikas rādītājiem valstī un novadā.  Viens no šo semināru organizēšanas mērķiem ir likt vietējām pašvaldībām un pašvaldību politikas veidotājiem vietējā līmenī apzināties pieaugušo izglītības problēmas un vairāk iesaistīties šo problēmu risināšanā. Vietējā pašvaldība ir vistuvāk cilvēkam, un tai vispirms jāpamana cilvēku problēmas un viņi jāatbalsta.

Vairāk informācijas šajā dokumentā:

Labā prakse Igaunijas pieaugušo izglītībā Pieaugušo izglītībā ieinteresētoorganizācijutīklošanās un reģionālās sadarbības semināri novados (.pdf).

Resource Details
erasmus logo news.
Resursa autors(-i)
Igaunijas Pieaugušo izglītotāju apvienība Andras
Resursa veids
Gadījuma izpēte
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!