Resource Details
RESURSS

Eurydice ziņojums: Pieaugušo izglītība un mācības Eiropā: iekļaujošu prasmju un kvalifikāciju ceļu veidošana

Jaunais Eurydice ziņojums tika publiskots 2021. gada 8. septembrī, un to prezentēja Slovēnijas prezidentūras ES Padomes laikā konferencē "Elastīga atbilde nākotnes izaicinājumiem".

Ziņojums fokusējas uz pieaugušo izglītību un mācībām Eiropā. Tas pētī esošās pieejas mūzizglītības popularizēšanā, īpaši uzsverot esošās nacionālās pieejas mūžizglītības popularizēšanā un īpaši uzsverot politiku, kā arī mērot pieaugušo ar zemu prasmju un kvalifikāciju atbalstu mācību iespēju pieejamībai.

Sākot ar pieaugušo izglītības un mācību kvantitatīvo rādītāju uzskaitījumu (1. nodaļa), ziņojums analizē pieaugušo mācību politikas un rīcības nacionālo kārtību (2. nodaļa). Tad tas piedāvā starpvalstu pārskatu par publiski subsidētām programmām, kas palīdz nodrošināt iespējas pieaugušajiem paaugstināt un atjaunot viņu prasmes un kvalifikācijas (3. nodaļa). Ziņojums pievēršas arī jautājumam par finansiālo atbalstu, īpaši pievēršot uzmanību grupām ar zemu kvalifikāciju līmeni (4. nodaļa). Citu pētījumu lauku paver 5. nodaļa - ar fleksibla mācību ceļa sasniegšanas pieeju. Tam seko neformālo un ikdienējo mācību atzīšanas un validēšanas veikšanas analīze (6. nodaļa). Visbeidzot ziņojums apskata apmēru, kādā izpratnes veidošanas un informēšanas pasākumi (7.nodaļa) un konsultēšanas pakalpojumi (8. nodaļa) pamato pieejamo mācību nodrošinājumu. 

Ziņojuma primārais avots ir Eurydice Nacionālo vienību apkopotā politikas informācija, kas ataino 42 izglītības un mācību iestādes 37 Eiropas valstīs. Šie dati tika papildināti ar kvalitatīviem un kvantitatīviem tādu iestāžu kā CedefopEurostat un OECD datiem.

Ar ziņojumu varat iepazīties te.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-9484-609-9
Resursa autors(-i)
Eiropas Komisija
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Dokumenta valoda
Resource media
Ziņojums.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!