European Commission logo
Izveidot profilu
Resource Details
RESURSS

Darba tirgus prognožu atspoguļošanas platformas

Jau mūsu organizētajā seminārā "Pieaugušo izglītības nākotne: aktualitātes un prognozes" iepazīstinājām ar jaunā darba tirgus tīmekļa platformas sniegtajām iespējām.

Šajā ierakstā aicinām iepazīties ar to detalizētāk.

Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes ir viens no instrumentiem, kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un iespējamos riskus, saglabājoties esošai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma struktūrai.

Prognozes ir tikai viens no posmiem darbaspēka piedāvājuma pielāgošanas procesā. Tā ir kvantitatīva bāze tālākām diskusijām starp nodarbinātības, izglītības un struktūrpolitikas veidotājiem, sociālajiem partneriem, zinātniekiem un citām iesaistītām pusēm, lai savlaicīgi sagatavotos un pielāgotos sagaidāmajām strukturālajām izmaiņām tautsaimniecībā.

 

Ekonomikas ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras izstrādātās darba tirgus prognožu atspoguļošanas platformas:

https://prognozes.em.gov.lv

https://prognozes.nva.gov.lv


Darba tirgus prognožu atspoguļošanas platforma ir izstrādāta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” (Nr. 2.2.1.1/17/I/032) ietvaros. 

 

Laika posmā no 2018. gada 13. augusta līdz 2021. gada jūnijam projektu īstenoja Nodarbinātības valsts aģentūra, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un platformas izstrādātāju SIA “UNISO” un SIA “Caballero”. Rezultātā tika izstrādāta darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platforma, atbilstoši ESF projektā Nr.7.1.2.2/16/001 “Darba tirgus prognozēšanas pilnveide” izstrādātai tehniskajai specifikācijai “Tehniskā specifikācija īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu atspoguļošanas Platformai”, kuru Finansējuma saņēmēja uzdevumā sagatavoja SIA “AA Projekts”. 

Resource Details
prognozes.
Resursa autors
Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Latvija
Dokumenta valoda
Latviešu
Resource media
prognozes.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!