Resource Details
RESURSS

Atbalsta sistēmas pilnveide un vadība priekšlaicīgu mācību pārtraukšanai

21.gadsimts raksturīgs ar straujām pārmaiņām ekonomikā, sociālajā un politiskajā sfērā. Nākotnes cilvēkam nepieciešamas kompetences, kas tam ļaus darboties ne tikai šodien, bet pēc divdesmit, trīsdesmit gadiem. Tādēļ liela uzmanība jāpievērš izglītībai, tās ieguvei.

Raksta mērķis ir rosināt izglītības darbiniekus mērķtiecīgāk analizēt mācību pārtraukšanas cēloņus, rast risinājumus atbalsta pasākumu atlasei, sistēmas un tās pārvaldības veidošanai.

Visaptverošai politikai, kas vērsta pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, būtu jācentrējas uz preventīvajiem pasākumiem, intervenci un kompensāciju. Tā ietver: vienotu mērķi, stratēģiju, aptver visas izglītības pakāpes, notiek sadarbība ar dažādiem resoriem, ģimene tiek uzskatīta kā resurss attīstībai, precīzu datu izmantošana kalpo darbības plānošanai, resursu sadalei, sistemātisku monitoringu un vērtēšanu, skola kā darbības centrs, kas darbojas kā organizācija, kas mācās.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Dr.oec., Gunta Krage
Resursa veids
Citi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!