Pārlekt uz galveno saturu
Kādi ir pieaugušo izglītības labas prakses piemēri?

Kādi ir pieaugušo izglītības labas prakses piemēri?

Komisija sekmē dalībvalstu ekspertu grupu, kas izvērtē citu valstu politiku un labas prakses piemērus, darbu, aicinot iepazīties ar pētījuma rezultātiem, kas ļauj izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem.

Politika pamata prasmju apguves sekmēšanai pieaugušajiem

No 2013. līdz 2015. gadam Pieaugušo izglītības darba grupa izstrādāja svarīgākās nostādnes un politikas ieteikumus politikai, kas:

  • paaugstinātu pamata prasmju (lasītprasmes, rēķināšanas un digitālo prasmju) līmeni pieaugušajiem;
  • labākajā iespējamajā veidā izmantotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un atvērto izglītības resursu sniegtās iespējas pieaugušo izglītības jomā;
  • nostiprinātu pieaugušo izglītības politikas lietderību, efektivitāti un koherenci. .

Grupas konstatējumu video kopsavilkums

Infografika: Koherences uzlabošana pieaugušo izglītības jomā

Infografika: Pamata prasmes pieaugušajiem

Infografika: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju potenciāla izmantošana pieaugušo izglītībā

Pieaugušo izglītības darba grupas gala ziņojums un ieteikumi

Grupas darba dokumenti (klikšķināt uz Adult learning)


Politika pieaugušo izglītības veicināšanai darba vietā

No 2016. līdz 2018. gadam Pieaugušo izglītības darba grupa izskatīja politikas, kas veicina pieaugušo izglītošanu darba vietās.

Grupas līdzšinējie darba dokumenti