chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

Emuārs

Gerli Ollino: Õpiränne kui lehekülg kogemustepagasis

16/02/2017
Anete Rätsep
Valoda: ET

Tänapäeva maailmas on elukestev õpe ja innovaatilisus võtmetegurid, mis aitavad meil pakkuda võimalikult sisukat haridust. Antud faktoreid on võimalik omandada läbi erinevate tegevuste, kuid nende seast paistab kindlasti esile õpiränne. Õpiränne on meeldejääv just oma lihtsuses, vaadates kuidas tavalised inimesed teevad oma igapäevast tööd. Ometi peitub selles oma võlu, mis paelub meid oma mitmekülgsuse ja sisurohkusega. Antud õppeviis võimaldab meil näha ja kogeda teiste kultuuriruumide õppimis- ja tööharjumusi, näha asju läbi teiste vaatenurkade ja vaadelda inimesi nende igapäevases tööelus, tavalises argipäevas, mida illustreerib nende siirus ja puhtsüdamlikkus.

 

/lv/file/pexels-photo-297642jpegpexels-photo-297642.jpeg

 

Osalesin läbi Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Erasmus+ projektis, „Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education“. Projekti sihtkohaks oli Portugali pealinn Lissabon ning projektireis toimus 30.05-05.06.2016 koos minu kahe kolleegiga. Reis oli oma olemuselt maailmapilti avardav ja pakkus arvukalt kogemusi ja elamusi, millele on võimalik toetuda oma argipäevas nii koolitusjuhina kui ka suure organisatsiooni töötajana. Õpirände jooksul külastasime kokku viit kutseõppeasutust ning Lissaboni linnavalitsust, mis tegeleb hariduse koordineerimisega ja koolitusstrateegiate väljatöötamisega. Projekti eesmärgiks oli tõsta ametialast kompetentsi, parandada võõrkeeleoskust, sotsiaalseid oskusi, suurendada töömotivatsiooni ning avardada maailmavaadet teiste kultuuride, kommete ja rahvuste osas. Järgnevalt üritan edasi anda oma reisiga seonduvaid muljeid ja kogemusi.

Reisi üks eredamaid hetki oli Atelier Paraiso erakooli külastamine, mis pakub erinevaid õmblusalaseid kursusi täiskasvanutele. Tegemist oli pereäriga, mis paistis silma eelkõige oma õpilaskesksete programmide ja kokkuhoidlikkuse poolest. Koolist õhkus igal sammul soojust, mis muutis ringkäigu seal äärmiselt meeldivaks. Antud sõbralikkus ja soojus lõi pingevaba keskkonna, kus oli võimalik näha nende õppeprotsessi ning suhelda õpetajate ja õpilastega avameelselt. Ringkäigul jäi kindlasti silma kooli väiksus ja vähene õppekohtade arv. Kool töötas väga väiksel pinnal, aga nende väiksus töötas kindlasti kooli kasuks. Koolijuhi sõnul konkurss nende kooli oli suur ja nende kooli eripäraks elik konkurentsieeliseks on just personaalsus.

Erinevate koolide külastamine kutsus minus esile hulgaliselt ideid ja mõtteid seoses koolituste turustamisega ning uute koolitusideede pakkumisega. Koolid tegelesid enda turundamisega ka väljaspool kooliterritooriumi, eeskätt kaubanduskeskustes ja parkides. Portugalis kehtib koolikohustus 18. eluaasta täitumiseni, kuni õpilased lõpetavad 12. klassi. Selle teadmise põhjal on nende laiahaardeline õpilaste värbamine ja turundamisstrateegiad veel enam imetlusväärsed, sest riiklik haridussüsteem kaldub oma suunalt pigem keskhariduse kasuks. Külastatud kutseõppeasutused rääkisid ka oma koolitusturu korraldusest, millest on võimalik õppida ja areneda ka Eesti koolitusmaastikul. Koolide programmid kattusid vähe ja nende ühisosa oli minimaalne, mis andis koolidele eelise oma eripärade ja niššide kujundamiseks – kõik see lubab antud õppeasutustel eksisteerida koolitusturul iseseisvatena ja eristuda teistest ning pakkuda tulevastele õppijatele parimaid õpitingimusi ja kvaliteeti. Võrreldes Eesti koolitusmaastikuga, kus koolid konkureerivad tihedalt iga õpilase eest oli see meeldiv vaheldus näha, kuidas koolid võivad edukalt eksisteerida üksteise kõrval koolitusturul, omades igaüks kindalt nišši, mis annab neile kindla segmendi turust. Koolid justkui ei konkureerinud turul, vaid igaüks omas kindlat suunitlust ning igale maitsele leidus kindel õppeasutus.

Kuna erinevate riikide koolitusspetsiifika ja õpilaskond on erisugune, siis uusi koolitusideid ja praktikaid on keeruline üle võtta ning ellu viia üks ühele. Ideede elluviimine võib takerduda oskusteabe puudumise, vajalike lektorite olemasolu ning ressursside puudumise taha. Keerukusest hoolimata tahaksin välja tuua nende populaarseimad ja enim hinnatud kursused, milledeks on katuseaedade planeerimine ja kujundamine (murukatused) ning mosaiiktänavakivide paigaldamine. Mosaiikkivide paigaldamist oli näha hulgaliselt ka linnapildis, mis andis aimdust antud koolituse populaarsusest ja laiahaardelisusest. Nähtud koolitusideed ja kursused avardasid ka enda mõttelaadi ja pakkusid uusi ideid tulevaste koolitusprogrammide väljatöötamiseks. Nagu eespool mainitud on keeruline koolitusi otse üle võtta, kuid neid on võimalik läbi teatud muganduste ellu viia. Antud koolitusprogrammide nägemine tekitas positiivseid assotsiatsioone, sest oli äärmiselt meeldiv näha, et koolitusel õpitut ei rakendatud ainult kooliprogrammis ja praktikabaasides, vaid seda oli näha ka linnapildis. Usun, et Eesti koolitusmaastik peaks liikuma kindlalt samas suunas, sest tänu sellele on võimalik meil õpilastele pakkuda ka lisandväärtust, mida loob teadmiste rakendamine ning ühtlasi õpitu tutvustamine teistele läbi praktika.

Õpirändele tagasi vaadates oli meeldiv leida vastuseid küsimustele, et mida välisriigi kogetu andis mulle kui isiksusele ning mida sain juurde ametialaselt. Kuidas olen saanud oma teadmisi kasutada, missugune on olnud saadud kogemuse mõju nii mulle endale, kui ka minu tööle? On hea tõdeda, et igalt õpirändelt on võimalik kaasa võtta kas mõni uus nipp, lähenemisviis või mõttelaad. Õpirändel kogetu jääb sind saatma ning seda kogetut on võimalik rakendada ka oma igapäevatöös. Rakendamine ei pea tähendama drastilisi muutusi, vaid ka väikesed muudatused päevaplaanis ja töökorralduses võivad omada suurt mõju sinu igapäevaelus. Õpirände varjatud väärtus peitub ka selles, et see mõjutab lisaks sinu töökorraldusele ka elu väljaspool tööd, sest teiste kultuuriruumidega kokkupuuted ja tavaliste inimestega suhtlemine avardab sinu perspektiivi ja ellusuhtumist. Eriti meeldiv on ka näha ja kogeda, kui meil Eestis on üks või teine asi veel paremini korraldatud kui riigis, kus häid praktikaid otsimas käidi. Silma jäi eeskätt hoonete välimine korrasolu, mis võrreldes Eestiga jäi alla minu ootuste. Eestis on suunatud palju Euroopa Liidu rahasid, et korrastada ja kaasajastada õppehooneid, aga Portugalis olid õppehooned väliselt vanad ja rohkem räsitud. See on koht, kus saaksid õppida mõlema riigi esindajad, sest kaasaegne õpikeskkond on atraktiivne. Samas vaadeldes Portugali näidet, polegi mõnes mõttes oluline väline, vaid programmide sisukus. Usun, et see on mõttekoht mõlemale riigile ning sellest annab kindlasti õppida ja edasi areneda. Minu õpirändest saadud ideed on juba vormimisel ning ootavad „küpsemist“, et leida tee koolitusplaani. Kui mõelda tagasi minu ootustele enne õpirännet ja kogetule peale seda, siis ei ole peale õppehoonete välise seisukorra midagi negatiivset või alla ootuste olevat võimalik välja tuua.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et õpiränne avardab silmaringi, vormib väärtushinnanguid, kasvatab enesekindlust ning aitab edasi areneda, et ei tekiks rutiini ja tüdimust igapäevatöös. Soovitan õpirännet välisriigis kõigile kui rikkaliku kogemuste omandamise viisi, sest sealt saadud uued teadmised ja suhtlemisjulgus tulevad töömaailmas kasuks igaühele. Õpirände puhul ei tohiks unustada, et tegemist on kahepoolse protsessiga, kus õpivad ja arenevad mõlemad pooled. Me ei tohiks vaadelda end tänapäeval väljaspool oma aega ja ajalugu olevate asjadena, me ei saa olla muutumatud ja igikestvad oma hoiakutes ja arvamustes. Et pakkuda võimalikult rikkalikku haridust ja lisandväärtust tuleb olla innovaatiline ja arenev ning õpiränne on selleks suurepärane võimalus. Tänapäeva maailmas on elukestev õpe ja innovaatilisus võtmetegurid, mis aitavad meil pakkuda võimalikult sisukat haridust. Antud faktoreid on võimalik omandada läbi erinevate tegevuste, kuid nende seast paistab kindlasti esile õpiränne. Õpiränne on meeldejääv just oma lihtsuses, vaadates kuidas tavalised inimesed teevad oma igapäevast tööd. Ometi peitub selles oma võlu, mis paelub meid oma mitmekülgsuse ja sisurohkusega. Antud õppeviis võimaldab meil näha ja kogeda teiste kultuuriruumide õppimis- ja tööharjumusi, näha asju läbi teiste vaatenurkade ja vaadelda inimesi nende igapäevases tööelus, tavalises argipäevas, mida illustreerib nende siirus ja puhtsüdamlikkus.

 

Pildi allikas: pexels.com

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn