News
Ziņas

DigComp 2.1: Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars ar astoņiem apguves līmeņiem un lietošanas piemēriem

DigiComp2.1.

Ir pieejams ziņojums "DigComp 2.1: Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvars ar astoņiem apguves līmeņiem un lietošanas piemēriem", kuru latviski ir sagatavojusi LR Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Ziņojumā prezentēts jaunākais iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars (DigComp), ko izstrādājusi Cilvēkkapitāla un nodarbinātības nodaļa (Kopīgais pētniecības centrs) Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vajadzībām.

 

DigComp ietvaram ir piecas dimensijas:

  • 1. dimensija: kompetenču jomas kā daļa no digitālās kompetences;
  • 2. dimensija: kompetenču apraksti un nosaukumi, kas atbilst katrai no jomām;
  • 3. dimensija: katras kompetences apguves līmeņi;
  • 4. dimensija: zināšanas, prasmes un attieksmes, kas pielietojamas katrā no kompetencēm;
  • 5. dimensija: Piemēri, kā katra no kompetencēm pielietojama dažādu mērķu sasniegšanai.

Divas dimensijas no iepriekšējām ietvara versijām (2013. gadā publicētā DigComp 1.0) tika aktualizētas 2016. gadā, konkrētāk – 1. dimensija (kompetenču jomas) un 2. dimensija (apraksti un nosaukumi). Aktualizētā versija kļuva pazīstama ar nosaukumu DigComp 2.0. Šis ziņojums prezentē jaunāko ietvara versiju – DigComp 2.1 – kurā iekļauta jaunā, aktualizētā informācija. 3. dimensijai tagad ir astoņi apguves līmeņi, un 5. dimensijai pievienoti jauni pielietojuma piemēri.

Šī ziņojuma 2. nodaļā paskaidroti astoņi apguves līmeņi un sniegti to lietošanas piemēri.

3. nodaļā sniegta detalizēta jaunā satvara prezentācija. Ievērojamas pūles veltītas DigComp 2.1 izkārtojumam un grafiskajam atspoguļojumam, lai padarītu to vieglāk lasāmu visām ietvara ieviešanā ieinteresētajām pusēm. Atgādinājuma nolūkā nākamajā lapā piedāvāts DigComp 2.0 pārskats, norādot DigComp 2.1 iekļautās izmaiņas.

 

Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars DigComp 2.1 ar astoņiem apguves līmeņiem un lietošanas piemēriem (.pdf).

 

Lasiet arī "Tīmekļa vietne MyDigiSkills digitālo prasmju līmeņa pašnovērtējumam".

Login (2)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk