Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация

Ръководството е разработено в рамките на проекта „Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация“, CREATE (www.create-validate.org) с подкрепата на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Целта на ръководството е да предостави полезна информация и насоки за оценяването, валидирането и признаването на резултатите от самостоятелното учене в творческите професии (в този случай – уеб дизайн и компютърна анимация). Не на последно място, част от ръководството засяга и употребата на онлайн интерактивни инструменти (електронни игри, онлайн тестове и електронно портфолио) за оценяване на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация.

Ръководството може да послужи на организации, които искат да валидират резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация (професионални училища, центрове за професионално обучение и др.). Тези организации могат също да ползват инструментите и методологията, предложени по проекта, като модел при разработването на свои инструменти за оценка на самостоятелното учене в други професии. Ръководството може да е от полза и на всеки, който има знания, умения и компетентности в областите уеб дизайн и компютърна анимация, придобити самостоятелно, и иска да провери дали е готов да се яви на изпит или има нужда от повече подготовка по тематиката (за самооценка).

Resource Details
Resursa autors(-i)
Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ)
Resursa veids
Citi
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!