Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Celoživotné vzdelávanie dospelých alebo andragogika je v posledných rokoch veľmi diskutovanou témou. Vzdelávanie dospelých je rozhodujúcou zložkou politiky Európskej komisie v oblasti celoživotného vzdelávania. Významnú a nezastupiteľnú úlohu zohrávajú v tejto oblasti projekty, ktorých cieľovou skupinou sú práve dospelí. V nasledovných riadkoch poukážeme na aktuálne vybrané projekty, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých.

ERASMUS PLUS A VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Národnej agentúry SAAIC je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014- 2020. Program Erasmus+ ako komunitárny program pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu.

Pre potreby tohto článku poukážeme len na jeden zo štyroch sektorov vzdelávania a to na vzdelávanie dospelých – VD (Adult Education – AE). Táto oblasť zahŕňa výmenu zamestnancov medzi organizáciami vzdelávajúcimi dospelých (napríklad štruktúrované kurzy, školenia, výučbové pobyty), spoluprácu s podnikmi prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, napĺňania európskych politík v sektore vzdelávania dospelých alebo spoluprácu s podnikmi (formou hospitácií, školiacich kurzov a seminárov a podobne).

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a Program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu. Bližšie informácie ohľadom získania finančného príspevku nájdete tu. Dňom 20.10.2016 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017.

^^EDUCATIONAL SENIOR NETWORK

Projekt získalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského na obdobie od 1. 12. 2014 do 30. 10. 2017. Projekt je zameraný na inováciu programov zameraných na vzdelávanie seniorov v rámci univerzity tretieho veku i na mapovanie a porovnanie ponuky v rámci krajín Európy zameranej na vzdelávacie programy pre starších ľudí. Viac informácií nájdete na stránke projektu http://edusennet.efos-europa.eu/.

PROJEKT “ESCHOOL4S” 2014-2016

je zameraný na učiteľov stredných škôl a výchovu ich študentov k udržateľnému rozvoju. Základná myšlienka projektu eSchool4S je vytvoriť multinárodnú a viacúrovňovú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne. Zvláštny dôraz projektu eSchool4S je položený na vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj v nadväznosti na stratégie a politiky EÚ: Stratégia EÚ pre Dunajský región a Iniciatíva Európa 2020 – Energetika 2020.

Projekt REGIONAL – je zameraný na porovnávaciu analýzu politík vzdelávania dospelých (VD) za účelom pomôcť tvorcom tejto politiky na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ, pri efektívnejšom formulovaní, implementovaní a tiež financovaní tejto politiky. Európske inštitúcie identifikovali kľúčovú úlohu regiónov pri formulovaní príslušných politík a programov, rovnako ako pri implementácii stratégie vzdelávania dospelých, ako aj pri dohľade nad službami a možnosťami, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii.

Zdroje:

http://www.erasmusplus.sk/

www.asfeu.sk

www.minedu.sk

www.nsrr.sk

 www.ainova.sk

autorka: Katarína Šoková

 

Resource Details
Resursa autors(-i)
Katarína Šoková
Resursa veids
Iespējas un resursi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Resource media
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!