Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Migrandid ja pagulased kui ressurss: 9 põhilist õppetundi Rootsist

FOLAC (Rahvaharidus – aktiivne kodanikuõpe) sekretär Mats Ehn Rootsis määratles põhiviisid, kuidas täiskasvanuharidus saab toetada sisserändajaid ja pagulasi.

 

FOLAC (Rahvaharidus – aktiivne kodanikuõpe) sekretär Mats Ehn Rootsis määratles põhiviisid, kuidas täiskasvanuharidus saab toetada sisserändajaid ja pagulasi. 

Rootsi on olnud juba palju aastaid sisserändajate riik.  Rahvaharidus– avaliku sektori poolt rahastatav kodanikuühiskonna struktuur täiskasvanuhariduse jaoks – on juba pikka aega aktiivselt osalenud töös pagulaste ja migrantidega. 154 rahvaülikooli ja 10 riiklikku koolitusorganisatsiooni moodustavad kogu Rootsit katva riikliku folkbildning-infrastruktuuri. Umbes 30% rahvaülikoolide poolt korraldatud teise-võimaluse-kursustel osalejaist on sündinud väljaspool Rootsit ja 3000 hiljuti püsiva elamisloa saanud pagulast osalevad Rootsi ühiskonda ja tööturgu tutvustavatel kursustel. 

Pagulaste arv Euroopas tõusis järsult 2015. aastal ja Rootsi võttis vastu ühe massilisematest sissevooludest. Tänu olemasolevale rahvahariduse infrastruktuurile suutsid rahvaülikoolid ja koolitusorganisatsioonid kiiresti pagulastega tööle hakata.  Rahvaülikoolid on pakkunud eluaset saatjateta lastele ja varjupaigataotlejatele on pakutud kursusi nimega „Rootslane esimesest päevast alates“.

Paljud varjupaigataotlejad on paigutatud väikestesse kogukondadesse, kus nad moodustavad suure osa kohalikust rahvastikust. ImplOED projekti (vt allpool olevat kasti) raamides oleme kogunud rahvaülikoolidest kirjeldusi, mida seal tehakse, et ksenofoobia ja hirmu asemel saavutada sellist kaasatus- ja osadustunnet. 

 

 

ImplOED projekt

 Projekt Teavitustöö, mõjuvõimu ja mitmekesisuse edendamine (Implementing Outreach, Empowerment and Diversity) (ImplOED) koondab 11 Euroopa organisatsiooni, et täiskasvanuhariduse kaudu muuta Euroopa kaasavamaks. Üheskoos oleme välja töötanud metoodilised juhised, mis võimaldavad täiskasvanuhariduse pakkujatel anda oma panus tõrjutud rühmade aktiivsesse osalemisse ühiskonnaelus. Nendes juhistes rõhutatakse:  

 • usaldusel põhinevate suhete loomise tähtsust,
 • õppijate sõnumi kuulamist ja nende eluolu tunnustamist,
 • planeerimist koos osalejatega (osalusplaneerimist),
 • avatust ümbritsevale ühiskonnale ja
 • ruumi tegemist inimestele, kes võiksid olla rollimudeliteks.

Lisaks sellele töötasime me otsusetegijate jaoks välja strateegilised soovitused selle kohta, kuidas kaasava täiskasvanuhariduse potentsiaali ära kasutada. Nendes on juttu:  

 • osavõttu takistavate tegurite eemaldamisest,
 • täiskasvanuhariduse struktuuride tugevdamisest,
 • järjepideva rahastamise tagamisest,
 • investeerimisest täiskasvanute koolitajate haridusse ja professionaalsuse tõstmisse,
 • varem omandatud teadmiste valideerimise süsteemidest ja
 • sildade vähendamisest formaalse ja mitteformaalse õppe vahel.

 

Põhilised järeldused ja soovitused on: ​

 • Kui pagulased tulevad, ärge oodake ametiasutuste initsiatiivi, vaid asuge ise kohe asja kallale
 • Muutke rahvaülikool kohaliku kodanikuühiskonna kohtumispaigaks, tehke ruumi pagulastele ja innustage neid osalema kohalikes ettevõtmistes nagu jalgpall, muusika, käsitöö
 • Korraldage pidusid ja üritusi, mis annaksid inimestele võimaluse omavahel tuttavaks saada
 • Ühendage kõik rahvaülikoolis toimuvad kursused ettevõtmistega pagulaste osalusel  
 • Võimaldage varjupaigataotlejatel korraldada üritusi rahvaülikooli ruumides
 • Organiseerige keelekohvikuid, et luua kohalike elanike osalusel informaalne võimalus keeleõppeks
 • Võtke uustulnukaid kui ressurssi kohaliku arengu jaoks ning nõudke paremaid avalikke teenuseid
 • Looge head suhted kohaliku omavalitsusega ja tööturuametiga
 • Mõelge pikalt ette!

Paljude kahaneva ja vananeva rahvastikuga külakogukondade jaoks pakuvad uustulnukad suurepärast võimalust arenguks ja uuendusteks. 

Login (5)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk