Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Ευρωπαϊκό Ταξίδι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η Denise Shannon είναι η συντονίστρια έργου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υπάγεται στο Léargas – Τον Ιρλανδικό Εθνικό Φορέα - και μιλά σε εμάς εδώ σχετικά με το αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής συνεργασίαςστον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ιρλανδία.

Όλοι γνωρίζουμε πως η εκπαίδευση Ενηλίκων και ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στα πλούσια εδάφη της αντικατοπτρίζουν την κοικωνία στην οποία ζούμε.   Κάθε χρονιά που βλέπω τα θέματα των έργων που χρηματοδοτούνταν από το Grundtvig και τώρα από το πρόγραμμα Erasmus + μπου προσφέρουν ένα στιγμιότυπο του τί συμβαίνει και προβληματίζει στην Ιρλανδική κοινωνία την κάθε χρονική περίοδο.  Όταν άρχισα να εργάζομαι στα προγράμματα το 2013, η Ιρλανδία αντιμετώπιζε το πρώτο κύμα μετανάστευσής της - τα χρηματοδοτούμενα έργα προσέγγιζαν τις προκλήσεις σχετικά με τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων που είχαν περιορισμένη ή καθόλου γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δούλευαν στο να αναφερθούν σε θέματα ρατσισμού και στην προώθηση της διαπολιτισμικότητας ανάμεσα στις κοινότητες.  Παράλληλα, η ευδοκιμούσα οικονομία μας σήμαινε ότι οι υπηρεσίες μας στην εκπαίδευση ενηλίκων - με σχετικά επαρκείς πόρους -  ήταν δεσμευμένες στο να προσεγγίσουν αυτούς που ήταν το περισσότερο απομακρυσμένοι από την εκπαίδευση.  Αυτό αντικατοπτριζόταν στον τύπο των χρηματοδοτούμενων έργων, που επιθυμούσαν μέσω της Ευρωπαϊκής συνεργασίας να αναπτύξουν τις πρακτικές τους στην εκπαίδευση στις φυλακές, στην συνεργασία με ενήλικες με αναπηρίες, να εξετάσουν τις επιδράσεις της εκπαίδευσης των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους, προσεγγίσεις προβολής για να εμπλέξουν απομονωμένους/ες άντρες και γυναίκες της επαρχίας,  στην χρήση καλλιτεχνικών μεθοδολογιών με αυτούς που βρίσκονται σε ανάρρωση.  Υπήρχαν επίσης επαναστατικά έργα που υποστήριζαν την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και πολιτισμικής δημιουργικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, όχι μόνο για την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, αλλά ως μεθοδολογία στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Αυτά τα έργα έφεραν στην επιφάνεια την δουλειά της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ιρλανδία με συναδέλφους σε όλη την Ευρώπη - γίναμε μέρος και επικεφαλής εταίροι σε κύρια Ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με την εκπαίδευση στις φυλακές και την οικογενειακή μάθηση.  Ήταν ικανοποιητικό και επικύρωσε την δουλειά που γινόταν.  Αυτό ήταν πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη πρακτικών στο πεδίο.

Οι πιο πρόσφατες οικονομικές προκλήσεις σήμαναν την μεταβολή εστίασης και πόρων του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προς αυτούς που έμειναν πρόσφατα άνεργοι. Και καθώς αυτό είναι κατανοητό, η μεταβολή έμφασης έχει δει πόρους να απομακρύνονται από την δουλειά μας με απομακρυσμένους από την εκπαίδευση ενήλικες και περιθωριοποιημένους μέσα στην κοινωνία μας - η μετάλλαξη αυτή ήταν δύσκολη  για αυτούς που ένιωσαν τις επιδράσεις των μειωμένων πόρων και το γεγονός ότι καθώς η ανάγκη για δουλειά υπήρχε ακόμη, δεν της δινόταν πλέον η ίδια αξία σε εθνικό επίπεδο.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω της δουλείας της να προσφέρει εκπαίδευση μέσα σε δημιουργικό, μαθησιοκεντρικό και υποστηρικτικό πριβάλλον για την εκπαίδευση, πάντα θα αισθάνεται την πρόκληση να δικαιολογεί την αξία της ενάντια στην μεγαλύτερη δύναμη των οικονομικών προτεραιοτήτων. Με την ομαδική δουλειά της ευρύτερης ΕυρωπαΙκής Κοινότητας Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορούμε να συνεχίσουμε να φέρνουμε στην επιφάνεια την μη-επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων και να επικυρώνουμε την αξία της μέσα στο γενικό φάσμα της δια βίου μάθησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το στάδιο του ταξιδιού μας, 2016, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο Erasmus+ βλέπουμε ξεκάθαρη έμφαση και προτεραιότητα σε "εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ένταξης" για όλα τα πεδία εκπαίδευσης για να ανταποκρίνονται σε μια κοινωνία με πολλές πληγές.  Για ακόμα μια φορά βρίσκουμε τους εαυτούς μας να έρχονται πίσω σε αυτή την προτεραιότητα - όχι επειδή υπάρχουν επιπλέον πόροι για να γίνει αυτό αλλά επειδή η λειτουργία της κοινωνίας μας το απαιτεί.  Αυτό είναι πολύ θετικό για την ανάπτυξη στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διότι ανανεώνει την υποχρέωσή μας να δουλέψουμε όπως πάντα για να προσεγγίσουμε αυτούς που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την εκπαίδευση, να καινοτομούμε στους τρόπους που το κάνουμε αυτό και να προσφέρουμε παροχή ποιότητας σε αυτούς που χρειάζονται αυτή την δεύτερη ευκαιρία ή που μπορεί να παίρνουν μόνο την πρώτη τους.  Είναι διαβεβαίωση ότι αυτή η δουλειά δεν είναι πολυτέλεια που μπορεί να παραλείπεται ασχέτως του οικονομικού κλίματος που βρισκόμαστε.

Για μένα, η Ευρωπαϊκή συνεργασία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έχει να κάνει με ανθρώπους, κινείται, αλλάζει, προσαρμόζεται, ανταποκρίνεται και μπορεί να βρεθεί σε μια πληθώρα χώρων και μέσων - το EPALE προσφέρει άλλο ένα χώρο για την αρένα της Ευρωπαικής συνεργασίας  - με το να προσφέρει ακόμη ένα τρόπο για όλους τους εμπλεκόμενους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων να μεταφέρουν ένα μέρος αυτού του πλούτου στις δουλειές τους και να αξιοποιήσουν την φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και τις αξίες της μέσω αυτής της ευρύτερης Κοινότητας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Μεταφρασμένο από το πρωτότυπο της Denise Shannon,Adult Ed Project Officer

Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk