Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Покана за разискване на теорията, свързана с ученето за възрастни

„Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (Люин, 1951 г.).

Много често „се губим” в практиката заради напрежението на ежедневната работа. Въпреки че повечето обучители на възрастни имат опит в андрагогиката, много от тях споделят, че нямат време за задълбочаване върху теоретичната основа на работата си. Този блог има за цел да стартира разговор и да подкани хората към коментари относно любимите им теоретици. Започвам с цитат от виден теоретик, който не е от сферата на образованието за възрастни – Кърт Люин – „Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (1951 г.).

 

Пауло Фреири (1921 – 1977) – трансформиращо образование

Пауло Фреири, работейки със селяни в Бразилия, разглежда образованието като път към свободата, и по-специално – свобода от бедността и потисничеството. Идеите на Фреири са следните – образованието е всъщност преминаването от това хората да бъдат разглеждани като обекти и самите те да се възприемат като обекти (нямащи право на избор и нямащи възможност да оформят своето бъдеще) към това да се възприемат като субекти (главни действащи лица, които могат да оформят и моделират собствения си живот). Образованието се разглежда като интервенция и катализатор за промяна. Това означава, че обучителите трябва да търсят местата, където са налице потиснатост и угнетеност и да провокират дискусия отностно тези състояния, предлагайки и пътища за промяна. Образованието всъщност е неразривно свързано с това обучаващите се да придобият инструментите, с които да осъществат промяна (например селяните да придобият умения за четене и писане, за да се борят за своите права.)

Фреири предлага също и практики, които надграждат идеите, свързани с образованието като път към свободата, а именно:

- Поставяне на проблеми – образованието трябва да се занимава с поставяне на дневен ред на проблеми, а не с предписване на решения.

- Обучителите следва да са наясно с т. нар. интернализирана угнетеност, при която маргинализираните групи приемат, че „заслужават” да са маргинализирани.

- Следва връзката между обучаващ и обучаем да е равнопоставена – всеки от тях се учи от другия и проявява уважение.

- В основата на тази форма на образование е идеята за социалната трансформация.

- Практика – осъзнаване на света и действие за това той да бъде променен. Не е достатъчно хората да се събират просто за да трупат знания за социалната действителност. Те трябва да действат заедно по отношение на тази среда, за да я осъзнаят и да я трансофмират чрез последващи действия

Според Фреири основната цел на образованието е свободата, и по-специално свободата на колектива. В трудовете му намират място и идеи относно интернализираната угнетеност, практиката и равенството между учител и обучаем.

 

Малкълм Ноулс (1913 – 1997) – Подход, насочен към обучаемия

Малкълм Ноулс разпространява идеята за андрагогиката и я противопоставя на идеята за педагогиката, подчертавайки разликите между това да работиш с възрастни и с деца. Според Ноулс основната концепция, стояща зад андрагогиката е, че тя се фокусира върху възрастни, които:

  • Са автономни индивиди, свикнали с това да действат самостоятелно
  • Имат житейски опит, който ги е направил такива, каквито са
  • Сами са избрали да учат и затова са готови да го правят
  • Се фокусират върху „проблема”, който ги е накарал да учат – заради това те са мотивирани да учат определени неща
  • Имат силна нужда да разглеждат и отнасят ученето към самите тях и техния живот.

Затова преподавателят трябва да постави възрастния в центъра на собственото си учене. За да бъдат поставени контекстуално концепциите на андрагогиката е полезно да обърнем внимание как Ноулес е оформил основните концепции, стоящи зад педагогиката, основно относно обучението на деца – децата биват направлявани отвън; нямат житейски опит; имат нужда някой да им показва какво е необходимо да се учи. Преподавателят има пълна отговорност за вземане на решенията относно това какво, как и кога да се учи, както и дали материалът е усвоен. Педагогиката, или обучението, направлявано от учител, поставя обучаемия в подчинена роля, изискваща съобразяване с инструкциите на учителя и учебните планове. Обучаемите трябва да знаят само това, на което преподавателите ги учат. Резултатът е ситуация на преподаване и учене, която активно насърчава зависимост от обучаващия. Затова Ноулес отбелязва нуждата преподавателят да поставя възрастния обучаем в центъра на своето учене.

Присъединете се – споделете за теоретик, чията работа ви вдъхновява и защо това е така

 

Препратки

Люин, К. (1951) Теория в социалната наука; избрани теоритични трудове. D. Cartwright (ed.). New York: Harper & Row.

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk