Resource Details
RESURSS

Mezinárodní konference na téma „Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást jejich profesního rozvoje“.

Ve středu 2. prosince 2015 se za značného zájmu českých i zahraničních expertů uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze konference věnovaná dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Akce se konala u příležitosti 10 let vzniku Národního institutu pro další vzdělávání.

 

Více než 120 delegátů z České republiky, zemí EU i mimo ni vyslechlo na úvod slova náměstka pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Mgr. Jaroslava Fidrmuce, který upozornil na existenci velkého množství různých vzdělavatelů nabízejících odlišnou úroveň dalšího vzdělávání, mezi nimiž zaujímá Národní institut pro další vzdělávání nezastupitelnou roli nejen garancí vysoké kvality, ale také pro celostátní dosah, který zajišťuje plošnou implementaci priorit státní vzdělávání politiky ve všech regionech ČR.

 

V úvodním plénu dále vystoupila ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová s prezentací konkrétních aktivit, jež naplňují vizi institutu zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání s celostátním dosahem. Mezi jinými zazněla také informace, že NIDV je připraveno poskytovat vzdělávání v průměru více než 48 tisícům pedagogických pracovníků všech druhů škol a školských zařízení, což například znamená, že více než dvě třetiny základních škol vyslalo v posledním roce svého pedagoga na seminář realizovaný některým z krajských pracovišť. A mnohdy se tak stalo opakovaně.

 

Úvodní plénum doplnil PhDr. Jan Šimek, Ph.D. z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského historickým výkladem o profesní přípravě učitelů a jejich dalším vzdělávání v Českých zemích do roku 1989. Náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys  představil novou vizi spolupráce ČŠI a NIDV.  Ze zahraničních mluvčích zmiňme účast doc. PaedDr. Ivana Pavlova, Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, profesorek Alex Kendall (Birmingham City University) a Cristiny Loureiro (Lisbon School of Education), jež referovali o profesním rozvoji pedagogů ve svých zemích. Tyto příspěvky rámovala svým vystoupením PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. z krajského pracoviště NIDV v Plzni.

 

Odpoledne měli účastníci ve třech pracovních sekcích příležitost konkrétněji diskutovat národní přístupy k profesnímu rozvoji pedagogů, nové metody a formy v dalším vzdělávání učitelů či možnosti, které přináší pro sebereflexi učitele profesní portfolio.

 

Na samotný závěr se účastníci shodli, že podobné aktivity přinášejí tolik potřebný prostor pro výhled do budoucnosti profesního vzdělávání, které stojí v jistém smyslu v České republice na křižovatce, a vyzvali k založení tradice, který by podporovala odbornou diskusi mezi zástupci státní správy, profesních asociací i vzdělavatelů všech typů, včetně fakult vzdělávajících učitele.

 

 Prezentace jednotlivých přednášejících si můžete stáhnout http://www.nidv.cz/cs/download/10.vyroci/NIDV_prezentace_konference_2.10.2015.zip

Resource Details
Resursa autors(-i)
Michaela Tužilová
Resursa veids
Raksti
Publicēšanas datums
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!