European Commission logo
Izveidot profilu
Resource Details
RESURSS

Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni

Głównym celem badania była ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz aktualizacja założeń podejmowanych w tym zakresie interwencji w ramach Działań 3.3 i 3.4 III Osi Priorytetowej PO WER z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczególnie polecam rozdział poświęcony ewaluacji Działania 3.4 III OP PO WER Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego skierowanego na  podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Ewaluacja pokazała, że w wyniku przeprowadzonych szkoleń pracownicy uczelni nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych oraz zarządzania uczelnią w różnych obszarach jej funkcjonowania. Zauważane przez uczestników niezamierzone ważne efekty szkoleń realizowanych w projektach konkursowych, przede wszystkim są widoczne w: (1) zmianie postaw wobec pracy dydaktycznej (we wzroście motywacji do osiągnięć w obszarze dydaktyki i podnoszenia kompetencji dydaktycznych); (2) w sferze kontaktów i relacji w środowisku pracy (w kierunku ich nawiązywania i podtrzymywania). Szkolenia realizowane w projekcie pozakonkursowym skierowane do kadry administracyjnej i zarządzającej (3) wsparły proces identyfikacji pracowników z uczelnią poprzez integrację środowiska uczelni; (4) zapewniły lepsze rozumienie celów i nowych zasad działania uczelni oraz potrzeb pracowników w niej funkcjonujących; (5) stały się (nieformalną) platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania. Uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w projektach Działania 3.4 PO WER jest (wysoko ocenianym przez odbiorców wsparcia) niematerialnym motywatorem rozwoju zawodowego. Uczelnie najczęściej doskonaliły kompetencje dydaktyczne swoich pracowników we wszystkich obszarach możliwych do uwzględnienia w projekcie konkursowym. Realizowane w ramach projektów „programy” doskonalenia kompetencji dydaktycznych jednocześnie obejmowały: (1) rozwój innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, (2) umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia), (3) umiejętności prowadzenia dydaktyki w j. obcym oraz zarządzania informacją.

Resource Details
Resursa autors
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Polska
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Polski
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!