chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

Emuārs

Klíčové kompetence pro celoživotní učení: Zdroje pro online vzdělávání

12/08/2020
Monika Smekalová
Valoda: CS
Document available also in: EN DE HR HU RO MT GA EL LV ES FR NL ET SK SR

Key competences online education

Evropská rada schválila  Doporučení rady ke klíčovým kompetencím pro celoživotní vzdělávání k posílení klíčových kompetencí a základních dovedností (Basic Skills).

Doporučení definuje osm klíčových kompetencí, které slouží jako společný evropský referenční rámec pro nositele politické odpovědnosti, vzdělávání a poskytovatele dalšího vzdělávání, organizace a studující. Nedostatek kompetencí může totiž znamenat stoupající překážky pro společenskou účast jednotlivců. Solidní základní kompetence jsou garanty pro osobní rozvoj a rovné zacházení a působí pozitivně na schopnost získat zaměstnání, pro lepší sociální integraci a aktivní občanskou angažovanost.

Jako protiklad k povinnému školskému systému je vzdělávání dospělých založeno na dobrovolnosti a vyžaduje vysokou míru motivace a proaktivity. Toto všechno staví poskytovatele vzdělávání před velké výzvy. Musí se snažit za průběhu vyvíjet inovativní metody a nástroje, aby motivovali dospělé studenty ke zlepšení jejich schopností a kompetencí.

V důsledku přerušení vzdělávání díky koronavirové pandemii také vzdělávání dospělých reagovalo na nové předpisy související s karanténou, zatímco zároveň připravovalo svoje vzdělávací nabídky v online podobě. E-learningové zdroje a nástroje pro komunikaci hrály během této pandemie klíčovou roli a stále ještě není jasné, jak dlouho bude tato krize trvat. Právě proto bychom měli tyto situace brát jako šanci pro vybudování kapacit pro vzdálené vyučování (Distance Learning).

V reakci na snahy Evropské komise o vytvoření silnějšího a aktivnějšího evropského společenství (často s její finanční podporou), bylo vymyšleno mnoho projektů a zdrojů, aby se těmto výzvám podařilo čelit. Na EPALE najdete E-learningové zdroje pod následujícím linkem:  https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

Klíčové kompetence pro celoživotní učení a nástroje pro podporu k vytvoření základních kompetencí

Kompetence ke čtení a psaní

Jak dalece jsme připravení na online spolupráci? Online4Edu je sebehodnotící test schopností a znalostí ve třech oblastech: nástroje pro online spolupráci, webináře a nástroje pro mobilní spolupráci. Tyto obory mají v dnešním světě obzvláště velký význam.

Vícejazyčnost

Nic si nenamlouvejme: jen přes vaření už cesta nevede. Po celém světě jsou lidé ovlivnění výchozími podmínkami, ale jen někteří nezahálí a dělají v soukromí v pohodlí domova pokusy s recepty. Proč toho tedy nevyužít a neučit se cizí jazyk, zatímco zpracováváme potraviny a vaříme? Vaření vyžaduje všechny naše smysly a zajišťuje bohatou variabilní a multisenzorickou zkušenost z učení. Linguacuisine je spolufinancovaný projekt v programu Erasmus +, jehož cílem je vybudování komunity se zaměřením na vaření a investování do inovativních metod jazykového vyučování.

Matematické, vědecké a technické kompetence

UN CC: Learn je společná iniciativa více než 30 zemí, která podporuje přijetí opatření proti klimatickým změnám, přičemž rozšiřují povědomí o klimatu a rozvíjejí aplikované dovednosti a výukové zdroje, které lidem přibližují porozumění klimatickým změnám a posilují jejich schopnost odporu proti těmto změnám. Na webové stránce  UN CC:Learn najdete desítky online kurzů.

Finkit je skupina nástrojů pro financování vzdělávání starších osob. Tyto nástroje pomáhají vzdělavatelům, koučům a dobrovolníkům zprostředkovat finanční kompetence dotčeným dospělým s malými znalostmi v této oblasti. Nástroje (financované programem Erasmus +) se skládají z aplikace, dvou videí a pěti brožur, které mohou být využity ve financování vzdělávacích programů a neformálních cvičných sezeních.

Digitální kompetence a kompetence založené na technologiích

V dnešní společnosti potřebuje na odpovídající úrovni znalost digitálních dovedností každý člověk, aby mohl převzít aktivní roli ve společnosti, aby měl ke všemu přístup a mohl dosáhnout úspěchu na pracovním poli a aby se mohl dobře vypořádat s nezbytnostmi celoživotního učení. Dnes musíme ještě více posilovat digitální kompetence na základě evropského kompetenčního rámce (DIGCOMP). Pathways for employment  zprostředkovává úroveň uživatelům v 21 digitálních kompetencích na základě kritérií stanovených DIGCOMP – rámcem.

Sociální kompetence a schopnosti, získávání nových kompetencí

Projekt SOSTRA  (podporován a financován díky podpoře programu Erasmus+) je zaměřen na potřeby sociálních kompetencí v evropském vzdělávání dospělých, stejně jako na význam zprostředkování těchto kompetencí. Zařízení pro vzdělávání dospělých poskytuje online sebereflektivní test k získání sociálních kompetencí a působí na rozvoj otevřené zkušenosti z učení na bázi digitálního „badgetu“ a multimodálních výukových materiálů, aby se podařilo zaplnit prázdná místa v oblasti sociálních kompetencí.

Aktivní občanská společnost

Doporučení Rady k podpoře společného ocenění, inkluzivního vzdělávání a evropské dimenze ve vyučování jsou zaměřena mimo jiné na podporu pocitu sounáležitosti, k posílení sociální pospolitosti a k boji proti rozštěpenému nacionalismu. Podpora společných hodnot by měla být vyžadována a posilována díky občanské angažovanosti. Klíčová role spočívá v transformaci k sociální rovnosti a udržitelnosti v globalizovaném světě. Strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání ET 2020 umožňuje využití příkladů dobré praxe v politice vzdělávání a sleduje čtyři strategické cíle. Tyto cíle obsahují podporu rovnosti šancí, sociální sounáležitosti a aktivního občanství. UNESCO nabízí Ressourcenkatalog pro vzdělávání k zodpovědnému a aktivnímu světoobčanství (Global Citizenship Education). Historiana nabízí řadu digitálních nástrojů a výukových aktivit a projekt  NAVIGATE (spolufinancovaný díky programu Erasmus +) je zaměřen na zvyšování účasti a povědomí díky využití herních výukových prvků, které pomáhají uživatelům rozpoznat tzv. „fake news“ a vyvarovat se jich.

Kompetence k podnikání

Vzdělávání v oblasti podnikání a obchodu hraje klíčovou roli pro konkurenceschopnost v Evropě a pro neustálý růst evropského hospodářství. Mezi mnohé nástroje zaměřené na podporu rozvoje podnikatelského myšlení je zaměřen projet kofinancovaný programem Erasmus + SG4Adults , který má za cíl podporovat schopnosti dospělých studujících díky hernímu přístupu k výuce.

Kulturní povědomí a schopnost vyjádření se díky kultuře

Kulturní dědictví hraje ve vzdělávání rozhodující roli. Digitální sbírky Europeana nabízejí velké množství různých pohledů na kulturní rozvoj v celé Evropě a díky tomu zpřístupňují tyto vědecké prameny pedagogům, vzdělávacím organizacím a studujícím. Scénáře výuky Europeana nabízejí specíální webovou stránku pro vzdělávání a poskytovatele vzdělávání.

Nezapomínejme na lidi se zvláštními potřebami

Být nucen hodiny nebo dokonce dny sedět před obrazovkou znamená pro některé lidi velký problém. Ne všechny webové stránky se hodí pro lidi se speciálními potřebami a jako důležité se ukázalo přizpůsobit tyto stránky tak, aby mohly být právě snadněji využívány lidmi se speciálními potřebami.  FACIL'iti nabízí řešení pro lidi se zrakovými, motorickými nebo kognitivními vadami, neboť umožňují automatické přizpůsobení vzhledu stránky pro konkrétní profil uživatele. Jedna z největších překážek, se kterými se lidé s tělesným postižením v přístupu k programům pro celoživotní učení setkávají, je nedostatek přístupných vzdělávacích materiálů pro dospělé a nedostatek informačních materiálů v jednoduše srozumitelném jazyce.
Easy-to-read nabízí lehce pochopitelné materiály, které pomáhají zapojit tyto lidi do procesu psaní. Tato webová stránka nabízí metody a návody, jak vystavět vzdělávací proces pro lidi s poruchami učení jednodušším způsobem.

… a napříč všemi základními kompetencemi 
Upskilling Pathways se obrací na dospělé s malými kompetencemi a má za cíl zlepšovat přístup ke kvalitním výukovým možnostem díky třem důležitým krokům: zhodnocení kompetencí, nabídky vzdělávání a jeho validita a uznání.
Možnosti E-Learningových nabídek se v rámci AP AEPRO stále rozvíjí. Také tato nabídka je kofinancována díky programu Erasmus +.
European Journal of Open, Distance and E-Learning je elektronické otevřené médium, které zveřejňuje výsledky vzdělávání a vědecké články a informace o otevřených-, dálkových-, online- a E-learningových nabídkách v technologicko-podporovaném vzdělávání a dalším vzdělávání.
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
Refresh comments Enable auto refresh

Tiek rādīts 1. - 4. no 4
 • Lietotāja Bozena STASENKOVA attēls
  Thank you for useful a lot of resorces, 
   we, educators of aduls assess them as the  bringing experience and the saving our time.

  Bozena Stasenkova
 • Lietotāja Robert Porzak attēls
  Thank you, please notice also Career Treee - the a set of tools used to diagnose needs, interest and educational and professional disposition of people aged 15-25 who are planning their career paths: https://epale.ec.europa.eu/pl/node/60845

 • Lietotāja Marija Elena Borg attēls
  Thank you for the above! This is definitely the right time to strengthen distance-learning capabilities and assess their effectiveness.
 • Lietotāja Martina NI CHEALLAIGH attēls
  Thank you for this taster of the resouces available on the platform, while at the same time refreshing our memories on the eight key competences.

  The following link will take you directly to the Commission webpages dedicated to Upskilling Pathways