Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Als het leren dreigt te stagneren

In de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren is een nieuw artikel verschenen: 'Als het leren dreigt te stagneren'. 

Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren is een reeks van artikelen voor iedereen die lesgeeft aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt als het gaat om omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren, rondkomen met je geld. 

Samenvatting artikel 9 in de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren. Het onderwerp van dit artikel is 'Als het leren dreigt te stagneren'. 

 

Inleiding

Op www.oefenen.nl is in de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren een nieuw artikel verschenen over stagnaties die kunnen optreden bij het leren van volwassenen in de educatie. In het artikel gaat Ella Bohnenn in op mogelijke belemmeringen en geeft ze tips hoe de docent hiermee om kan gaan.

De reeks Leren in de educatie is een herziening van het in 2009 verschenen Handboek NT1. Voor docenten en opleiders. Deze herziening gaat niet meer uit van een papieren versie, maar bestaat uit een reeks artikelen die vrij te downloaden zijn. De artikelen zijn te vinden op www.oefenen.nl. Op EPALE verschijnen steeds samenvattingen van de artikelen. 

De artikelen betreffen het leren van Nederlandssprekende volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden in formeel en non-formeel onderwijs. Het gaat hierbij om taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt als het gaat om omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren, rondkomen met je geld.

De artikelen zijn bedoeld voor verschillende groepen gebruikers: docenten, (vrijwillige) begeleiders, uitvoerenden met specifieke taken (denk aan werving en PR), opleiders, managers, netwerkpartners, beleidsmakers en subsidiegevers (denk aan gemeenteambtenaren), sponsoren en opdrachtgevers. 

In totaal verschijnen zeker 20 artikelen. Dat is mogelijk met middelen van het Steunpunt Basisvaardigheden ve, Fonds 1818, de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, Stichting Dioraphte, EPALE NL en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

 

Als het leren dreigt te stagneren

Soms verloopt het leerproces van een deelnemer in de volwasseneneducatie niet zoals gewenst of verwacht; hij ziet geen vooruitgang meer of dat wat hij wil bereiken, blijkt wel erg ver weg. Gebrek aan motivatie steekt de kop op. De vraag is waarom het leren niet lukt. Bohnenn noemt drie soorten belemmeringen: in de persoon, in de lessen en in de thuis- of werksituatie.

In het eerste deel van het artikel komen de belemmering in de persoon aan bod: faalangst, negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, dyslexie en rekenproblemen (inclusief dyscalculie). Elke belemmering wordt omschreven, kenmerken worden overzichtelijk op een rijtje gezet en er worden tips gegeven aan de docent hoe hiermee om te gaan.

Ook de belemmeringen in de lessen (de aanpak van de docent/begeleider, de sfeer in de groep) en de belemmeringen in de omgeving (de tijden van de cursus passen niet bij de werktijden, de deelnemer heeft het te druk, gezinsleden zien het nut van de cursus niet in, het verwerven van grotere zelfstandigheid door het volgen van de cursus roept weerstand op) worden op deze manier behandeld.

De uitleg van mogelijke stagnaties en oplossingen worden steeds geïllustreerd aan de hand van korte casussen. Dat maakt direct duidelijk hoe bepaalde belemmeringen te herkennen.

Kortom een helder en leesbaar artikel waar docenten en begeleiders met deelnemers met dergelijke problemen zeker iets aan hebben!

 

Het volledige artikel is hier te downloaden.

Dit bericht hoort bij het dossier Leren in de educatie

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk