Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Digital omställning och hållbarhetsstrategi på Klarälvdalens folkhögskola

EPALE-Sverige har pratat med Lisa Carlsson, biträdande rektor vid Klarälvdalens folkhögskola och EPALE-ambassadör, om hur folkhögskolan hanterat den digitala omställningen och hur Region Värmland arbetar med sin hållbarhetsstrategi.

EPALE-Sverige har pratat med Lisa Carlsson, biträdande rektor vid Klarälvdalens folkhögskola och EPALE-ambassadör.

Klarälvdalens folkhögskola är verksam inom tre kommuner och på fyra utbildningsplatser i region Värmland. Folkhögskolan erbjuder både allmänna kurser och särskilda kurser. Klarälvdalens folkhögskola har under många år deltagit i flera olika internationella program såsom Atlas och Erasmus+. Just under denna tidsperiod skulle Lisa befunnit sig i Grekland för ett förberedande besök kopplat till APL.

På grund av rådande situation med Covid-19 sker undervisningen främst på distans, men för deltagare som behöver extra stöd finns möjlighet att komma in till skolan och få hjälp av lärare på plats. Den digitala undervisningen sker på våra lärplattformar och via Zoom och Teams berättar Lisa.

I vård- och omsorgsutbildningen ingår praktik. Här finns en utmaning när samhället i stort ska hålla distans och undervisningen ska ske digitalt. En del deltagare ingår i en riskgrupp och covid-19 finns på vissa sjukvårdsavdelningar där praktiken skulle genomföras. Här finns en utmaning i hur man ska hantera situationen då praktik är en viktig del av utbildningen. För flera av utbildningarna är det viktigt med de praktiska momenten och det är mycket svårt att omsätta praktik till teori. Samtidigt måste riktlinjerna som satts i samhället följas. Eftersom vi inte vet hur länge Corona-pandemin kommer att pågå, är det svårt att veta när moment kan genomföras framöver säger Lisa, men tanken är att deltagarna ska få ta igen de moment som det missar. Klarälvdalens folkhögskola håller även i kurser inom natur och turism och självhushållning. Deltagarna bor på internat och går fortfarande kvar på folkhögskolan. Däremot tar man inte in externa föreläsare och för att hålla distans sker en del av undervisningen ute i skog och mark.

Det är också en stor utmaning att planera inför en ny kursstart i höst då man måste ta hänsyn till flera olika scenarier. Inför höstterminen förbereder sig folkhögskolan på att uppstarten kan bli digital. Samtidigt planerar man ändå för att kunna kalla in deltagare i mindre grupper.

För personalen innebär det mycket extra-arbete. Lisa berättar att många lärare ställer för höga krav på sig själva, men det är viktigt att komma ihåg att det inte går att jämföra digital undervisning med fysiska möten där man praktiskt arbetar tillsammans. Digitala arbetssätt kräver extra mycket koncentration. Personalen har varit mycket lösningsfokuserad och bra på att ställa om till digital undervisning. Tack vare att folkhögskolan även tidigare arbetat mycket med digitala verktyg så var vi väl förberedda berättar Lisa. Folkhögskolan är dock en folkbildande verksamhet där möten är viktiga. Även om situationen inte är optimala leder omställningen till nya perspektiv och insikter. Man behöver inte alltid resa iväg för att mötas. Digitala möten kan fungera som ett komplement till fysiska träffar.

Redan innan Corona-pandemin hade Region Värmland arbetat med hållbarhetsfokus och på Klarälvdalens folkhögskola är hållbarhetsfrågan av stor vikt. Tidigare deltog vi i internationella projekt i Tanzania och Nepal. Nu arbetar vi främst med länder i Europa. Hållbarhetsfokuset gör även att deltagare i Turismprogrammet arbetar med internationell turism på hemmaplan. Folkhögskolans hållbarhetsarbete innefattar även teknik. Istället för att tillhandahålla datorer till alla elever så kan eleverna själva ta med sig utrustning enligt motto ”bring your own device”. Etiska aspekter och att minska överkonsumtion är viktigt. Agenda 2030 och hållbarhetsstrategin är något som ska genomsyra hela Region Värmland.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk