Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Täiskasvanud õppija toimetulekuviisid ja nende toetamine – soovitused õppijatele

Tänases, pidevalt muutuvas olukorras, aitab õpet toetada teadmine, et täiskasvanu õppimine ongi seotud kohanemisega ja muutunud olukordades toimetulekuviiside leidmisega. Tallinna Ülikooli lektorid Katrin Karu, Gertha Teidla-Kunitsõn ja Halliki Põlda pakuvad järgnevalt välja mõned aspektid, millele uue elukorralduse juures tähelepanu pöörata.

Tänases, pidevalt muutuvas olukorras, aitab õpet toetada teadmine, et täiskasvanu õppimine ongi seotud kohanemisega ja muutunud olukordades toimetulekuviiside leidmisega. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika lektor Katrin Karu, külalislektor Gertha Teidla-Kunitsõn ja elukestva õppe lektor Halliki Põlda pakuvad järgnevalt välja mõned aspektid, millele uue elukorralduse juures tähelepanu pöörata.

  • Kohanemine. Võta teadlikult aega uue olukorraga kohanemiseks ja kaalu, milliseid ressursse sul on, et sellega toime tulla.
  • Teadlik ajakasutus. Ülikoolis õppimist toetab, kui teed ajaplaani, arvestades nii oma igapäevaseid õppimistegevusi kui ka argielulisi toimetusi (töö, pereelu, poeskäigud jms).
  • Enesejuhitavus. Õppimist toetavad ressursid on õppijas eneses olemas. Nende ülesleidmist ja kasutamist toetab enesejuhtimisvõime teadvustamine – sina ja sinu õppimine on olulised ja tähtsad ning seda protsessi juhid õppijana sina ise. Õppejõud toetavad ja väärtustavad vastutust, mille oma õppimise eest võtad.
  • Vastutus ja otsustusjulgus. Julge jagada ja arutleda õppejõu ning kaasõppijatega, milliseid lahendusi muutunud olukorras on olemas ja väljendada, milliseid lahendusi sa vajad.
  • Probleemidele ja lahendustele orienteeritus. Võimalus õpiülesandeid siduda reaalse elu sündmustega on suur olukordades, kus meid ümbritsev on pidevas muutumises. Praegu on just see olukord, kasuta seda loovate lahenduste leidmiseks.
  • Kuuluvus ja kaasatus. Sotsiaalne suhtlusoskus aitab ühist kogukonda, ka õpikogukonda,  luua ja hoida. Õppimiseks on parim viis hoida kõiki osapooli (nii õppijaid kui ka õppejõude) ühises teabeväljas. Õppimist ja õpetamist tuleks mõtestada koostöise protsessina, mõlemal osapoolel on seejuures võimalus ja vastutus luua ühine õpiruum kõiki sobivaid võimalusi kasutades. Ühises sotsiaalses, vaimses ja digitaalses õpiruumis on oluline keskenduda ka igapäevaelu kogemustele ja tegevustele. Jaga kaasõppijatega argielu sündmusi ja toeta uusi tekkinud rolle.
  • Identiteedi areng. Pidevalt muutuv õppimise olukord pakub võimaluse oma õppija identiteeti märgata ja arendada. Tee märkmeid, pea õpipäevikut, analüüsi oma õppimist ja märka enda arengut õppijana. Kõik see on sinu tulevases ametis oluline ja tähtis.
  • Uute õpikeskkondade väärtustamine. Väärtusta uute keskkondade võimalusi. Ulatuslikult kasutatav e-õpe on võimalus avastada põnevaid keskkondi ja uusi lahendusi tulevikuõppeks.

Head tervist ja head õppimist soovivad blogipostituse autorid

Katrin Karu, Halliki Põlda, Gertha Teidla-Kunitsõn

Blogipostitus on esmalt avaldatud Tallinna Ülikooli kodulehel 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk