chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

Ziņu sadaļa

Výzva na predkladanie návrhov EACEA /34/2019 Erasmus +, KA3

04/02/2020
Monika Drinkova
Valoda: SK

Výzva na predkladanie návrhov podporí projekty nadnárodnej spolupráce v oblasti všeobecného vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých. Výzva zahŕňa dve časti, jedna sa týka všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy (časť 1) a druhá vzdelávania dospelých (časť 2). Každá žiadosť musí obsahovať jeden všeobecný cieľ a jeden z konkrétnych cieľov, ktoré sú uvedené samostatne pre časť 1 a časť 2. Všeobecné aj konkrétne ciele výzvy sú úplné: návrhy, ktoré sa nimi nezaoberajú, nebudú zohľadnené.

Cieľom časti 2 - Vzdelávanie dospelých je podporovať projekty v rámci ktorých sa vytvárajú alebo rozvíjajú nadnárodné a vnútroštátne siete poskytovateľov vzdelávania dospelých. Tieto projekty by mali pomôcť posilniť schopnosti poskytovateľov vzdelávania dospelých s cieľom vykonávať európsku politiku v oblasti vzdelávania dospelých na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Všeobecné ciele Návrhy by sa mali zaoberať jedným z týchto troch všeobecných cieľov:

  • v rámci zúčastnených krajín pomáhať pri vytváraní nových vnútroštátnych alebo regionálnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých a uľahčovaní ich zapojenia do európskej spolupráce ( 1 ); alebo
  •  v rámci zúčastnených krajín poskytovať pomoc v oblasti budovania kapacít existujúcim vnútroštátnym alebo regionálnym sieťam poskytovateľov vzdelávania dospelých a zlepšovať ich spoluprácu na európskej úrovni; alebo
  • posilňovať existujúce nadnárodné siete poskytovateľov vzdelávania dospelých prostredníctvom vzájomného učenia sa, partnerského poradenstva a budovania kapacít. Konkrétne ciele: 

Návrhy by okrem toho mali podporovať európsku spoluprácu medzi rôznymi poskytovateľmi (a príslušnými zainteresovanými stranami), a to buď v súvislosti:

a) s konkrétnymi témami v rámci vzdelávania dospelých (napr. digitálne zručnosti, gramotnosť a matematická gramotnosť, občianstvo, zručnosti v oblasti riadenia kariéry, zdravotná gramotnosť, osobné financie, integrácia cudzincov, medzigeneračné vzdelávanie, sociálne začlenenie…); 

b) s konkrétnymi inovatívnymi pedagogickými prístupmi vo vzdelávaní dospelých (napr. zmiešané učenie, učebné prístupy prispôsobené individuálnym potrebám, vzdelávacie technológie…); 

c) s konkrétnymi skupinami študentov v rámci vzdelávania dospelých (napr. vzdelávanie dospelých pre seniorov alebo pre ľudí v izolovaných vidieckych oblastiach, neaktívne osoby, väzňov…); 

d) s konkrétnymi témami, ktoré sa týkajú organizačného riadenia (finančná udržateľnosť, budovanie miestnych či regionálnych sietí, internacionalizácia, strategický, profesionálny rozvoj zamestnancov, komunikácia a angažovanosť v oblasti sociálnych médií atď.); 

e) s konkrétnymi modelmi vzdelávania dospelých (napr. ľudové stredné školy, „druhošancové vzdelávanie“); 

f) so vzdelávaním dospelých vo všeobecnosti.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti všeobecného vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých alebo iné organizácie zo sociálno-ekonomických sektorov vykonávajúce medzisektorové aktivity (napr. kultúrne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, športové organizácie, strediská uznávania, obchodné komory, obchodné organizácie atď.)

Termín na predkladanie návrhov: 25/02/2020 ! 

Všetky informácie o výzve EACEA/34/2019 sú dostupné na tomto webovom sídle 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn