Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 από EACEA με θέμα την Κοινωνική Ένταξη

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: Η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/34/2019].

Η Πρόσκληση υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της Γενικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σκέλος 1) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σκέλος 2). Οι γενικοί στόχοι ανά Σκέλος παρατίθενται παρακάτω:

  • Σκέλος 1 — Γενική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αποσκοπούν σε έναν από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1. Στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο· ή

2. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών.

  • Σκέλος 2 — Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν έναν από τους τρεις ακόλουθους γενικούς στόχους:

1. Στις συμμετέχουσες χώρες, να συντελούν στην ίδρυση νέων εθνικών ή περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή συνεργασία· ή

2. Στις συμμετέχουσες χώρες, να παρέχουν στήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να βελτιώνουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ή

3. Να ενισχύουν τα υφιστάμενα διακρατικά δίκτυα φορέων ανάπτυξης ενηλίκων μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της συμβουλευτικής από ομότιμους και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Επιλέξιμοι αιτούντες:

Επιλέξιμοι αιτούντες είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων ή οργανισμοί άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων, καθώς και οργανισμοί με διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τους επιλέξιμους αιτούντες, τις ειδικές απαιτήσεις ανά σκέλος και τις κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται εδώ, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 25/02/2020 - 17:00 (CET/CEST, Ώρα Βρυξελλών).

Login (1)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk