Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Evropská spolupráce ve vzdělávacích programech

Work – based Learning jako cíl programu Erasmus+

Work – based Learning je již od začátku programu Erasmus+ klíčovou oborově specifickou prioritou ve vzdělávání a také získává stále větší význam v ostatních oborech vzdělávání dospělých a v oblasti dalšího vzdělávání. Díky tomu je toto téma součástí všech tří klíčových aktivit programu, ve kterém mohou probíhat projekty programu Erasmus+. V národní agentuře „Vzdělávání pro Evropu“ BiBB (NA při BiBB) jsou klíčové aktivity 1 a 2 stanoveny jak pro vzdělávání dospělých, tak i pro další vzdělávání. Klíčová aktivita 3 bude nasazena u EACEA (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast) a také bude poskytováno poradenství v národní agentuře při BiBB.

 

WBL (Work – based Learning) v různých „klíčových aktivitách“

Klíčová aktivita 1, Mobilita jednotlivců, nabízí zařízením odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých možnost vyslat do zahraničí vyučující i studující. Tyto projekty mobilit by měly přispívat k tomu, aby byl princip WBL ověřován a využíván v praxi. V neposlední řadě by měl pobyt v zahraničí působit pozitivně na osobnostní rozvoj vyučujících a na kvalitu jejich práce.

V klíčové aktivitě 2, Strategická partnerství, mohou být rozvíjeny inovativní možnosti a postupy na podporu WBL nebo mohou být vyměňovány příklady dobré praxe. V této klíčové aktivitě jsou podporovány spolupráce mezi organizacemi, podniky, úřady a iniciativami, které si stanovily za cíl popohnat díky mezinárodní spolupráci inovativní pokroky na určitá témata například Work-based Learning.

Podle aktuálních Erasmus+ programových příruček bude zdůrazňována priorita WBL:

„Rozvoj partnerství na podporu učení na pracovišti ve všech svých formách, stejně tak pro mladé lidi i dospělé (…). Tato partnerství mohou být také zaměřena na nové obsahy vzdělávání, na rozvíjení společných odborných kvalifikací, na integraci učení na pracoviště, na možnost využití praktických situací z pracovního procesu a pokud je to možné, tak na uplatnění zkušeností z mobilit.“

V rámci klíčové aktivity 3 budou připraveny finanční prostředky na podporu mnoha nejrůznějších akcí. Tyto akce by měly podnítit rozvoj a využití inovativních politických konceptů, politický dialog stejně jako výměnu poznatků v oblastech všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže. Tím je také míněna podpora Work – based Learning.

 

Příklady dobré praxe: mimořádné Erasmus+ projekty na téma Work – based Learning

Comic, Mann zweigeteilt zwischen Buch lesen und Handwerkern - © Till Lassmann, Hanse-Parlament

# 1 – Díky kvalifikaci v duálním systému proti nezaměstnanosti mladých lidí

Díky odbornému vzdělávání se mnozí mladí lidé cítí zahnaní do slepé uličky. Zároveň si ale podniky stěžují na chybějící kvalifikaci mladých absolventů. A následkem toho je vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, většinou v zemích se školním vzděláváním. Na základě demografických změn zcela zřetelně ubývá počet absolventů škol ve všech členských státech s výjimkou Švédska. Do roku 2030 bude počet výdělečně činných mezi 15 a 44 lety klesat až na 25%. Už dnes je v některých zemích nedostatek pracovních sil. Toto samozřejmě v budoucnosti negativně ovlivní hospodářský vývoj.

Díky zavedení podporujícího odborného vzdělávání do oborů vzdělávání cílí strategické partnerství díky koordinaci Baltic Sea Academy (externí link) [EN] na zlepšení integrace mladých lidí v odborném vzdělávání, aby došlo k poklesu míry nezaměstnanosti mladých lidí. Díky projektovým opatřením by měl být dostatek kvalifikovaného personálu pro malé nebo střední podniky. Malé a střední podniky tedy z tohoto projektu obzvláště profitují, protože posiluje u dostatku vzdělaných odborných sil inovativní postupy, schopnost konkurence a nárust malých a středních podniků.

 

Malé a střední podniky vytvářejí budoucnost díky novým cestám odborného vzdělávání

V rámci strategického partnerství byla vytvořena opatření střižená na míru v rámci sedmi partnerství ze čtyř zemí. K tomu patřil na jedné straně rozvoj specifických konceptů Work – based Learning. Na základě tohoto konceptu pro Polsko, Litvu a Maďarsko – země s převážnou většinou školního odborného vzdělávání – byl vytvořen německý duální systém. Další možnost využití byla konkrétní zavedení duálního odborného vzdělávání, které je charakterizováno specifickými podmínkami stávajících zemí. Například povolání „Finisher“. Kromě toho byly vyvíjeny a implementovány odpovídající kurikula pro vzdělávání školitelů v malých a středních podnicích.

Během toho byla díky zapojení 17 univerzit a 50 komor ze 13 zemí publikována další rozšíření a trvalá podpora Work – based Learning ve všech čtyřech zapojených zemích.

Čtěte na odpovídající webové stránce více o tomto projektu [EN].

 

 

Würfel in Holzgestell mit IV4J-Aufdruck - © FA-Magdeburg

# 2 IV4J – Inovativní metody v odborném vzdělávání

V projektu „Innovation in VET for Jobs an Employment“ (IV4J) se spojilo sedm partnerů z pěti zemí Evropy, aby dále pracovali na nových možnostech učení v odborném vzdělávání. Cílem bylo dát k dispozici vzdělavatelům stejně jako odborným pracovníkům správné nástroje, aby bylo díky nim poskytnuto studujícím moderní a atraktivní výukové prostředí. Poznatky a kompetence by přitom měly být zprostředkovávány tak, aby odpovídaly požadavkům pracovního trhu. Odborné vzdělávání by mělo být i mimo hranice jednotlivých zemí atraktivní a nabízet lepší šance na získání zaměstnání.

Vyučovat a zároveň se i učit

Aby mohlo být dosaženo cíle – rozvoj, ověření a implementace inovativních postupů a poznatků – byly v celé Evropě shromažďovány existující metody a nové inovativní myšlenky a společně byly vyhodnocovány. Výuka a zároveň také učení se – to byla a je cesta, jak dosáhnout cíle projektu.

Výsledky byly shrnuty v příručkách k různým oblastem témat, které umožňují vzdělavatelům a školitelům integrovat tyto nástroje do jejich každodenní práce.

K těmto tématům patří:

• podnikání

• vzdělávání na pracovišti

 • metoda kreativního řešení problémů

• Web 2.0-Tools pro odborné vzdělávání

• Gamification, Simulation a digitální storytelling

 

• Open Educational Resources (OER)

• Implementace ECVET

Tyto příručky jsou k dispozici v pěti jazycích zemí zúčastněných na projektu (němčina, italština, angličtiny, holandština a finština). Jsou vybaveny otevřenou licencí a mohou být stahovány ze stránky projektu a dále využívány.

Díky tomu byl také vytvořen online-WIKI, který jednoduše poskytuje soubor nejrůznějších digitálních nástrojů (Software, tutoriály, využití atd.) a který je pravidelně rozšiřován a aktualizován.

Díky využití sociálních médií – facebook jsou oslovovány především cílové skupiny mimo projektové sdružení. Aktivity k rozšíření zahrnují sedm multiplikátorů – nástrojů a nejrůznější učební a výukové aktivity, kterých se účastnilo vedle sedmi partnerských zařízení i více než 800 osob: studující odborných škol, vzdělavatelé a studující. Během trvání projektu IV4J se učili vzdělavatelé a školitelé využívat nové metody a učili se využívat technologie ve své vlastní výuce.

 


 

„Projekt IV4J mi otevřel oči v tom, jaké množství digitálních možností je možné integrovat do odborného vzdělávacího procesu. Pokud se rozhlédnu u svých partnerů a zařízení, vidím opravdové množství nápadů, které mohu využít ve svém vlastním podnikání s odbornými pracovníky.“ Ralf Sachsenmaier, FA Magdeburg

Ralf Sachsenmaier, FA Magdeburg


 Čtěte také ostatní příspěvky na téma "Work-based Learning - hnací síla pro celoživotní učení?"


 

Jste zvědaví na více projektů z programu Erasmus+?

V Německu bylo doposud v časovém horizontu 2014 – 2019 podpořeno více než 40 strategických partnerství v oblasti odborného vzdělávání díky prioritě WBL. Tyto jsou shrnuty v Booklet.

Detailní informace k podporovaným KA3 projektům na téma WBL najdete v Booklet společně se 42 projekty z programu Erasmus+ Project Results Datenbank Evropské komise.

 

 

Login (23)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk