Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Pozornost – podceňované téma ve vzdělávání dospělých a v dalším vzdělávání?

„ Téma udržení pozornosti“ je považováno za stoupající trend nebo také za kouzelnou formuli pro dosažení spokojenosti. Díky mnohým workshopům a přednáškám už toto téma dlouho proniká do pracovního světa. To ale vyvolává otázku: jak se dá udržování pozornosti integrovat do každodenního pracovního dne, speciálně do týmové spolupráce? Čtěte zde, jaké odpovědi přineslo bamberské fórum pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání konané 23.listopadu 2019.

 


„ Téma udržení pozornosti“ je považováno za stoupající trend nebo také za kouzelnou formuli pro dosažení spokojenosti. Díky mnohým workshopům a přednáškám už toto téma dlouho proniká do pracovního světa. To ale vyvolává otázku: jak se dá udržování pozornosti integrovat do každodenního pracovního dne, speciálně do týmové spolupráce? Čtěte zde, jaké odpovědi přineslo bamberské fórum pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání konané 23.listopadu 2019.

 

Pozorná týmová práce – pozitivní efekt na interdisciplinární, kooperativní spolupráci?

Třetí bamberské fórum se tento rok konalo pod názvem „Spolupráce?! Interdisciplinarita – multiprofesionalita – kooperace“ a mimo jiného se v jedné z deseti pracovních skupin účastníci věnovali také aspektu „pozorné spolupráce“.

 

Tato pracovní skupina se soustředila na téma „Pozorná spolupráce – pozitivní vliv na interdisciplinární, kooperativní spolupráci?“. Vedoucí týmu a vědecká pracovnice v oblasti kultury Angela Müller nejdříve položila pracovní skupině otázku, do jaké míry může pozorná spolupráce a jednání mít vliv na interdisciplinární spolupráci a jak může být společně takového kontaktu dosaženo.

 

Check – in – 1 minuta ticha – přijetí – uvědomění si

Po úvodním zamyšlení, při kterém si měli účastníci uvědomit, jaké jsou jejich osobní očekávání a cíle na tomto hodinu a půl dlouhém workshopu, přešli návštěvníci kurzu hned v úvodu blíže k tématu pozornosti. Podle metody, která přímo souvisí s probíraným tématem, bylo zahájeno představovací kolečko, kde se ukázalo, že sami účastníci už se s problémem udržení pozornosti a uvolňovacími technikami dříve setkali. V závěru byly shrnuty všechny zkušenosti účastníků a bylo navázáno na kontext vzdělavatelů dospělých, potažmo na problematiku týmové spolupráce. Zde se diskutovalo o šancích a také o společných očekáváních pozorných účastníků v interdisciplinárních týmech. Rozhodujícím zjištěním v tomto kontextu bylo, že je zde třeba vysoké míry emočních a sociálních kompetencí a inteligence, aby se podařilo úspěšně spojit různé názory do jednoho interdisciplinárního celku.

 

Pozornost vede v časech digitalizace k osobnostnímu rozvoji a k zúročení práce se zdroji

Aby se účastníci mohli naučit takové sociální a emocionální kompetence, dala jim paní Müller do ruky techniky, jako je například meditace, které mohou k zúročení práce se zdroji v čase digitalizace značně přispět. Kromě toho byly vysvětleny pozitivní efekty k udržení pozornosti, například stimulace tělesných částí, jako je mozek, psychika stejně jako stoupající sebeuvědomění a sebekontrola, empatie, hodnotná komunikace, soucit a sebehodnocení.

 

Soubor nástrojů pro praktické využití

V přednášce bylo vysvětleno, jak mohou být díky pozornému myšlení a jednání posíleny mnohé pozitivní vlastnosti. To bylo dále přeneseno i na vzdělávání dospělých a na další vzdělávání a na jejich účinnost. Z tohoto důvodu byly na konci workshopu posbírány zkušenosti a myšlenky na podporu pozorné spolupráce do tzv. „souboru nástrojů“ a byly zveřejněny na flipchartu. Tyto nástroje objasnily vztah mezi teoretickými poznatky v praxi vzdělávání dospělých. Tento soubor nástrojů obsahoval mimo jiné metodické nástroje, jako je využití tzv. pomocných slovíček při diskuzi nebo použití asociačních kartiček. Kromě toho obsahoval tento soubor nástrojů i techniky jako aktivní naslouchání, aktivizaci zdrojů nebo počáteční řeč těla. Tímto souborem poskytla vedoucí týmu a vědecká pracovnice v oblasti kultury Angela Müller účastníkům na konci workshopu praktický nástroj na pochopení této tématiky.

 

Na závěr diskuze této pracovní skupiny s názvem „ Pozorná týmová spolupráce – pozitivní vliv na interdisciplinární kooperativní spolupráci?“ bylo ze strany paní Müller a ze strany účastníků workshopu konstatováno, že pozorný přístup může v praxi zcela zřetelně velmi pozitivně podporovat spolupráci. Musíme mít ale stále na zřeteli vlastní očekávání interdisciplinárního týmu. Tohoto se dá dosáhnout díky vlastní pozornosti stejně jako díky preventivním očekáváním skupiny.

 


Čtěte také blogové příspěvky ostatních pracovních skupin z III. Fóra v Bamberku pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání 2019.
Login (3)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk