chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

 
 

Emuārs

Prínos vzdelávania dospelých na pracovisku

02/12/2019
Peter Maľa
Valoda: SK

Vzdelávanie na pracovisku je vzdelávanie priamo v pracovnom procese, kde si jednotlivec osvojuje vedomosti a zručnosti potrebné na výkon svojej práce. Je to vzdelávanie prostredníctvom práce a pre prácu. Napriek tomu kompetencie, ktoré zamestnanci získajú v rámci vzdelávania na pracovisku, nemusia nevyhnutne využívať len pri výkone svojho zamestnania.

Vzdelávanie na pracovisku v súčasnosti nie je spájané úzko len s realizáciou vzdelávania, ale zahrňuje rozpoznávanie a oceňovanie všetkých spôsobov, akými sa ľudia učia pri práci a prostredníctvom nej (vrátane informálneho učenia), nielen v rámci odbornej prípravy, ale aj pri každodennej práci vo svojom zamestnaní (1). V súčasnosti už vzdelávanie na pracovisku nemá za úlohu len zaistiť kompetentný výkon práce, dodržiavanie predpisov a pracovných postupov zo strany zamestnanca. Jeho cieľom je podpora zamestnancov učiť sa rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov - napr. riešiť problémy s výkonom alebo vybaviť sa kompetenciami pre budúcnosť (2).

Vzdelávanie na pracovisku má tak prínos nielen pre samotného zamestnanca, ale aj pre organizáciu v ktorej pracuje a v končenom dôsledku aj pre celú spoločnosť (3, s. 16-19):

Prínos vzdelávania dospelých na pracovisku pre jednotlivcov:

  • Ekonomický: potenciálne zvýšenie miezd (a teda vyšší príjem) a lepšia zamestnateľnosť jednotlivcov. Umožňuje pracovníkom získavať poznatky prepojením (starých a nových) naučených konceptov, ktoré využijú priamo v praxi, čím si doplnia nedostatky v zručnostiach, vedomostiach a skúsenostiach, ktoré môžu mať pre organizácie ekonomický význam.
  • Sociálny: vzdelávanie dospelých (vo všeobecnosti) môže viesť k zlepšeniu dispozície k dobrovoľníckym a komunitným činnostiam, ako aj k zlepšeniu občianskych postojov a politickej účasti. Z tohto dôvodu môže účasť na vzdelávaní dospelých na pracovisku viesť k lepšiemu zapojeniu sa do komunity a občianskych aktivít. Vzdelávanie dospelých na pracovisku navyše umožňuje pracovníkom rozvíjať základné pracovné návyky a profesijnú identitu.
  • Spokojnosť: účasť na vzdelávaní zvyšuje spokojnosť so životom a stimuluje sebavedomie pracovníkov. Poskytuje im príležitosti pôsobiť ako vzdelávatelia a mentori, čím sa dostávajú do pozície skúsených zamestnancov a tým narastá aj ich pocit uznania. Vzdelávanie dospelých na pracovisku narušuje monotónnosť práce, pomáha predchádzať vyhoreniu zamestnancov a aj takto sa stará o ich duševné zdravie.

Najväčší úžitok z vzdelávania dospelých na pracovisku majú dospelí s nízkou kvalifikáciou, pretože v škole často neboli úspešní a môžu mať negatívne skúsenosti s formálnym vzdelávaním. Vzdelávanie na pracovisku ich môže efektívne pripraviť na výkon práce a pomôže im získať alebo obnoviť aj pracovné návyky.

 V dôsledku zmien v pracovných postupoch a zmien so zvyšovaním rýchlosti a kvality práce, sa u stredne a vysokokvalifikovaných pracovníkov menia potrebné kompetencie. Tieto môžu nadobudnúť práve v rámci vzdelávania na pracovisku (rozšírenie, prehĺbenie alebo zvýšenie kvalifikácie, prípadne rekvalifikácia). Vzdelávanie na pracovisku ich môže stimulovať k zvýšeniu svojej odbornosti (od začiatočníka v odbore po experta) získavaním nových kompetencií napríklad v oblasti situačného porozumenia, intuitívneho rozhodovania alebo bežných postupov.

/mt/file/workplaceworkplace

 

Prínos vzdelávania na pracovisku pre zamestnávateľov:

  • Inovácie: vzdelávanie dospelých na pracovisku je účinnou stratégiou na riešenie problému nedostatočných vedomostí a zručností zamestnancov, čo môže mať negatívny dopad na vývoj nových služieb alebo produktov, výkon firmy a jej následnú konkurencieschopnosť. 
  • Motivovaná pracovná sila: zavedením vzdelávania na pracovisku sa naruší jednotvárnosť práce. Zamestnancom, ktorí sú aj vzdelávateľmi alebo mentormi, sa posilňuje nielen ich sebavedomie ale aj lojálnosť voči organizácii, v ktorej pracujú. Lojálni zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou zostanú pracovať u toho istého zamestnávateľa, pretože u neho majú lepšie príležitosti na svoj osobný a profesionálny rozvoj.
  • Ekonomický prínos: vzdelávanie na pracovisku pomáha zamestnancom prispôsobiť sa novým procesom a práci s novými technológiami, znižuje mieru porúch na technických zariadeniach, znižuje nehody pri práci, urýchľuje adaptáciu novoprijatého personálu a umožňuje kombináciu trvalo udržateľnej výroby s podporou odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja zamestnancov. Vzdelávanie zvyšuje motiváciu pracovnej sily a zvyšuje výkonnosť v oblasti inovácií, čo následne vedie k zvýšeniu produktivity organizácie. Menšia fluktuácia zamestnancov zníži náklady na prijímanie a následné adaptačné vzdelávanie nových zamestnancov.

 

Prínos vzdelávania na pracovisku pre spoločnosť:

  • Ekonomický: účasť na vzdelávaní dospelých vo všeobecnosti stimuluje ekonomický blahobyt krajiny, pretože krajiny s vyššou úrovňou zručností a schopností sú konkurencieschopnejšie a majú vyššie HDP. Prevodom nákladov na dosiahnutie vzdelávacích výsledkov z formálnych (verejne financovaných) vzdelávacích inštitúcií na podniky a firmy sa znížia verejné výdavky, čo umožní efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na dosiahnutie širšej účasti na vzdelávaní a odbornej príprave. (Toto zníženie verejných výdavkov je ešte výraznejšie, ak vezmeme do úvahy množstvo potrebného vybavenia, ktoré je ľahko dostupné v podnikoch a firmách, a ktoré by inak museli vzdelávacie inštitúcie zakúpiť.) Vzdelávanie dospelých na pracovisku môže navyše prispieť k zvýšeniu prispôsobivosti pracovnej sily s cieľom lepšie sa pripraviť na budúce požiadavky na kompetencie a meniace sa prostredie zamestnanosti.
  • Občianska a sociálna participácia: krajiny s vyššou úrovňou základných zručností preukázali zvýšenú účasť svojich občanov na dobrovoľníckych činnostiach, vyššiu úroveň záujmu o politické dianie s vyššou mierou hlasovania vo voľbách. Aj keď sa to nevzťahuje výlučne na vzdelávanie dospelých na pracovisku, aj ono prispieva k vyššej úrovni sociálnej súdržnosti v komunite.
  • Rovnosť: vzdelávanie dospelých na pracovisku môže predstavovať dôležitý základ pre sociálnu (opätovnú) integráciu a účasť všetkých osôb, najmä osôb zo zraniteľných skupín. Okrem toho odbúrava stereotypy a predsudky a podporuje toleranciu a spoluprácu nielen na pracovisku ale aj mimo neho.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. HART, J. 2019. 10 Myths about Modern Workplace Learning.  [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: http://modernworkplacelearning.com/magazine/10-myths-about-modern-workpl...

2. HART, J. 2019. Modern Workplace Learning 2020. 5 Features of Modern Workplace Learning. [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z : https://www.modernworkplacelearning.com/cild/mwl/new-model-of-workplace-...

3. Promoting adult learning in the workplace. Final report of the ET 2020 Working Group 2016 – 2018 on Adult Learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. ISBN 978-92-79-85480-4  [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-lea...

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn