Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Tutkimus kuvataideryhmään osallistumisen vaikutuksista senioreille

Auralan Setlementti ry:n Dikare-toiminta on julkaissut tutkimuksen kuvataideryhmään osallistumisen hyödyistä senioreille. Tutkimuksen on tehnyt KT Helena Malmivirta.

 

Turussa toimivan Auralan Setlementti ry:n Dikare-toimintamuodon yhtenä tavoitteena on senioreiden hyvinvointia, kuten mielen hyvinvointia ja aivoterveyttä vahvistavan asuinympäristöön kiinnittyvän säännöllisen pienryhmätoiminnan kehittäminen ja tarjoaminen. Yhdeksi toimintamuodoksi konkretisoitui syksyllä 2017, Etsi, Sommittele, Rytmitä -kuvataideryhmä +60-vuotiaille, joka toteutettiin lähellä ihmisiä, paikallisessa asuinkorttelissa lähellä ihmisiä.

 

Taiteen ja kulttuurin alueelle suuntautuvissa viimeaikaisissa tutkimuksissa ja erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja aivoterveyden tulokulmassa on havaittu tarve tuoda esille taiteisiin osallistujien ääntä aidosti kuulevan kokemustiedon näkyväksi saattaminen laadullisen kokemustiedon metodeja hyödyntäen. Taidetekemisen tai taiteisiin osallistumisen vaikutuksista on mahdollista puhua silloin, kun kyetään osoittamaan muutosta taiteessa tapahtuvan seurauksesta tai takia alku- ja lopputilanteen välillä.

 

Etsi, Sommittele, Rytmitä -kuvataideryhmän toimintaan kohdentunut laadullinen hermeneuttis-fenomenologista ja narratiivista lähestymistapaa yhdistävä tapaustutkimus MEHÄN TULLAAN TÄNNE SIKSI, ETTEI SAIRAUKSISTA TARVI PUHUA - Tarkastelussa Auralan Setlementti ry:n Dikare-toiminnan Etsi, Sommittele, Rytmitä -kuvataideryhmän +60 -vuotiaiden osallistujien kokemukset, tuo näkyväksi tapahtunutta muutosta yhdeksän naisen kuvataidetekemisessä sen kahden ja puolen kuukauden mittaisessa ajanjaksossa.

 

Kuvataideryhmäläiset löysivät toiminnassaan ja taidetekemisessään omaa sisäistä voimaansa ja itseluottamista ja sen myötä identiteetin vahvistumista. He valtautuivat ja voimaantuivat sekä yksilöinä että ryhmänä. Taidetekemisessä opitut tiedot ja taidot – kognitiivinen kyvykkyys, reflektiivisen ja visuaalisen ajattelun prosessit ovat mahdollistaneet sen osallistujille inhimillisen pääoman kertymistä ja vahvistumista.  Ryhmään kuuluminen, sekä yksin että ryhmässä toimiminen näyttäytyivät merkityksellisinä kokemuksina ja kerryttivät sosiaalista pääomaa. Sekä inhimillinen että sosiaalinen pääoma edesauttavat joustavaa käyttäytymistä ja erilaisten mahdollisuuksien näkemistä ja oivaltamista ikääntyessä ja luotaavat oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovalla päämäärätietoisella tavalla. Aivoterveyttä on edistänyt sitoutuminen kuvataidetekemisen aikaiseen dynaamiseen ja älyllistä toimintaa vaatineeseen prosessiin, joka on edistänyt kognitiivista kyvykkyyttä. Uuden oppimista itselle mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla edesautettiin aivojen piiloisten resurssien käyttöön ottamista, joka pitää aivot joustavana, ja jolla nähdään olevan yhteys aivoterveyteen.

 

Auralan Seniorityön arvoihin ja kokonaisvaltaiseen ihmisyyttä sekä elinikäistä oppimista korostavaan työhön kiinnittyvä Dikare-toiminnan kuvataidekurssi on esimerkki pedagogisesti orientoituneesta elinikäisen oppimisen ja luovan ikääntymisen areenasta, jossa korostuvat aktiivinen ja onnistunut ikääntyminen – myönteinen ikääntymisen narratiivi.

 

Teksti: Auralan SetlementtiLisätietoa Dikare-toiminnasta: https://dikare.aurala.fi/

Login (0)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk