Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Veřejné knihovny a jejich příspěvek k inkluzi a učení

Naše krátká studijní cesta, která byla zorganizována našimi hostiteli Henrikem Arvidssonem a Margit Lødemel z norské státní agentury Diku, měla za cíl zjistit, jaká je role knihoven jako center inkluze a učení.

 

 

The small village of Tvindefossen in Voss, Norway

Naše krátká studijní cesta, která byla zorganizována našimi hostiteli Henrikem Arvidssonem a Margit Lødemel z norské státní agentury Diku, měla za cíl zjistit, jaká je role knihoven jako center inkluze a učení.

První setkání se konalo v Bergenu a poskytlo nám šanci pobavit se s ostatními knihovníky o rozdílech a podobnostech při zakládání a provozování knihovnictví a o jejich očekáváních.

Účastníci pocházeli z Dánska, Estonska, Irska, Itálie, Chorvatska, Litvy, Nizozemí, Norska, Rakouska, Polska, Portugalska, Skotska, Švédska, Slovenska, Španělska a z České republiky.

 

Den 1: Role knihoven v Norsku a praxe v evropských knihovnách

 

Po úvodní uvítací a seznamovací části objasnila Elin Golten (knihovna v provincii Hordaland), jak se od roku 2014 změnil norský zákon o knihovnictví: knihovny se staly místem materiálních sbírek, místem k nezávazným setkáním pro rozhovory a diskuze – došlo zde k přechodu od sbírek ke komunikaci. Elin vysvětlila, jak norské knihovnictví tato očekávání zvládlo, knihovny se totiž staly otevřenými fóry pro všechny.

 

V malých skupinách jsme hovořili o praktikách a postojích v našich vlastních zemích. Toto začínalo už hned od otvírací doby knihoven, které redukují dostupnost, až po využití dobrovolníků, kteří mají pomoci při rozšiřování služeb poskytnutých knihovnami, a tím spojených rizik, že dojde ke snížení role kvalifikovaných knihovníků. Další témata byla probírána ve workshopech a jednalo se o digitální a komunikativní kompetence a podobná představení v knihovnách stejně jako nabídky na podporu při vyplňování formulářů a při využití státních služeb, které jsou dostupné pouze v online podobě.

Voss library with a view of beautiful mountains through high windows behind a man reading

Veřejná knihovna Bergen jako „studijní prostor“

Navštívili jsme Veřejnou knihovnu v Bergenu a na její prohlídce jsme se dozvěděli, jak byla tato ohromující budova přizpůsobena aktuálním potřebám. Vedle mnohých rozsáhlých sbírek zde najdeme četné prostory orientované na čtení, mezi nimi i poslechový sál, kavárnu, hudební a divadelní scénu stejně jako obrovské množství dat v elektronické podobě.

Odborný personál knihovny a mnoho pomocného personálu mluvilo nadšeně o své práci při přípravě a organizaci výukových možností pro uživatele: jsou zde noví obyvatelé země s jejich požadavky na jazykové vyučování, teenageři, kteří mají zájem o účast na kurzu programování a třeba i semináře pro starší lidi se zaměřením na nové technologie. Přitom je vždy k dispozici káva a koláč. Stejně jako v celém Norsku fungují knihovny v Bergenu také jako místa, kde se dají konat různá představení, školení a kde je možné setkat se zážitkovým učením například pro Červený kříž, pro pomoc s domácími úkoly a nabízí se zde také možnost popovídání si v kavárně.

 

Den 2: Návštěva knihovny Voss – dojem z tamní praxe a z praxe v ostatních částech Norska

Jízda železnicí nádhernou krajinou nás dovedla do překrásné obce Voss známé pro svoje zimní extrémní nabídky, ale také pro svoji kulturu a umění. Knihovna je umístěna ve stejné budově jako organizace pro vzdělávání dospělých a nabízí kino, místnost pro přednášky a diskuze, divadlo, taneční studio a konferenční místnosti.

 

Po prohlídce tohoto atraktivního zařízení mluvili zaměstnanci z jiných norských knihoven o aktivitách, které občané a obec společně podnikají. Při tom jde často o to, aby se lidé podnítili k rozhovorům, aby se lidé vzájemně dostali do kontaktu a především ti, kteří by se za normální situace asi nikdy nesetkali. Dále zde jde hlavně o prolínání staré a nové kultury, znovu připomenutí (příběhy z historie, tradiční řemesla, folklor, lidová hudba stejně jako programování, poradenství pro manipulaci s vlastními zařízeními a pokémony).

 

Závěrečný den: Výměna názorů a zkušeností

Po nějakých dalších příspěvcích z norských knihoven se diskutovalo v malých skupinách o tom, které možnosti bychom mohli my sami vyzkoušet v našich vlastních zemích. Většina skupin se shodla na podobných aktivitách v oblasti technické a jazykové podpory. Přístup k navázání spojení, tedy zahájení rozhovorů s jinými organizacemi, se zdál být značně rozdílný – pokud nemohou knihovníci poskytnout žádnou pomoc a podporu, jsou většinou v takovém postavení, že musí nabízet pouze neutrální prostor k přednáškám a někdy fungují také pouze jako neutrální prostředník pro neobvyklá partnerství.

Inkluze znamená zapojení každé osoby, která se cítí být vyloučená nebo si není jistá svým postavením v tomto případě v knihovně. Otevřít dveře těmto lidem a poskytnout jim důvěru a kompetence k tomu, aby zvládli tento přechod, je hlavní úlohou knihoven. K těmto osobám počítáme i přistěhovalce/ azylanty a nové občany země, kteří hledají svoji cestu ve společnosti, dále lidi s omezenými kompetencemi, starší osoby, kteří v důsledku neustále rychle rostoucí technologické změny trpí izolací a vyčleněním ze společnosti, stejně jako starší mladistvé, kteří se od knihoven často odvrací a vrací se až s velkými životními změnami ve svých osudech (rodičovství, nezaměstnanost).

 

Mnoho z norských účastníků konference informovalo o aktivitách, které společně podnikají mladí a starší lidé, aby se vzájemně podporovali (jazyková výuka, pomoc s technologiemi). V rámci toho vznikají užší společenství a mezigenerační přátelství. Přednášky na podporu tradičních řemesel a kultury pomáhají novým občanům lépe se integrovat a překonávat rychleji bariéry. Kontakty na organizace, které se starají o osoby s psychickými problémy, stavějí mosty a posilují sebevědomí a participaci. Pravidelně společně jí – pokud je k dispozici káva a koláč: tyto příležitosti pomáhají lidem se odreagovat a uvolnit a společně si popovídat.

Bergen library interior showing the first and second floors

 

Závěrečné zamyšlení

Samozřejmě zde někdy existují i nesrovnalosti: rozhovory na veřejných místech jsou konečně poměrně hlasité! Běžní uživatelé se mohou díky těmto změnám cítit být zatlačení na samý okraj, nebo se mohou cítit zastrašení. Přitom je důležité naslouchat všem a starat se o to, aby byl nabízený prostor vhodný pro všechny bez rozdílu. Knihovny by měly společně využívané prostory zařídit podle možností flexibilně, aby mohly rozšířit svoji nabídku – také náklady jsou totiž jedním z faktorů, které musíme brát v potaz. A konečně: opatření jsou neustále měněna podle potřeb lidí a organizací, jejich názor je vítaný a je jim zde opravdu nasloucháno.

 

Poslání norských – a také ostatních – knihoven je jasné. Abychom udělali knihovny opravdu atraktivní, potřebujeme flexibilitu, podporu a schopnost se přizpůsobit. Pokud chceme porazit izolovanost a podnítit lidi k navazování kontaktů a ke komunikaci, musíme vytvořit odpovídající skutečný prostor. Abychom připravili knihovníky na toto nové prostředí, je nutná podpora a opatření předávána v kurzech. V budoucnosti totiž mohou knihovníci fungovat jako moderátoři, organizátoři a mluvčí a musí umět správně naslouchat. Kromě toho jsou tedy nutné znalosti i technologií, které tuto jejich úlohu podpoří.

Knihovny jsou skvěle vybaveny, aby byly schopny poskytovat servis lidem i organizacím a vzájemně je propojovat. Musíme lidi nalákat na to, co dobře umíme. Předjímání společenských a technologických změn a schopnost na ně reagovat je jedinou možností, jak mohou knihovny i nadále relevantně fungovat. A také proto, že i v budoucnosti zůstanou neméně důležité.

Claire Roberts

Claire Roberts je knihovnice se zaměřením na informační kompetence a pracuje v oddělení pro knihovnické služby v The City of Glasgow College ve Skotsku. Vede oddělení čtenářského rozvoje a podporuje budování kompetencí na vyhledávání zdrojů a odkazů. Zároveň pracuje se studenty anglického jazyka jako druhého cizího jazyka a jako speciální pedagog pro mladé lidi, kteří v knihovně absolvují odbornou praxi. The City of Glasgow College je se svými 15 000 studujícími největší vyšší odbornou školou ve Skotsku.

 

Claire Roberts

 

Toto by vás rovněž mohlo zajímat:

Login (3)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk