Blog
Blog

Ett vuxenutbildningscampus för livslångt lärande

 

Risbergska_0

I Örebro kommun gjorde vuxenutbildningen för snart två år sedan en resa. Från att ha varit utspridd runt om i staden samlades nu all typ av vuxenutbildning och stöd till vuxenstuderande till ett och samma ställe. Banden till nya Campus Risbergska klipptes officiellt den 9 november 2017.

Risbergska
Kommunstyrelsen ordförande Kenneth Nilsson och vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ordförande Anders Hagström inviger Campus Risbergska

I Örebro kommun gjorde vuxenutbildningen för snart två år sedan en resa. Från att ha varit utspridd runt om i staden samlades nu all typ av vuxenutbildning och stöd till vuxenstuderande till ett och samma ställe, en ombyggd skolbyggnad som tidigare använts inom gymnasieskolan. Banden till nya Campus Risbergska klipptes officiellt den 9 november 2017. Då blev det den samlande mötesplatsen för frågor och aktiviteter som rör utbildning och arbetsmarknad för vuxna kommuninvånare i Örebro. Här finns nu tillgång till både teoretisk och yrkesinriktad utbildning och här ska det finnas tillgång till information, vägledning och stöd av olika slag. Campus Risbergska ska vara tillgängligt och ha generösa öppettider. Visionen från Örebro kommuns sida är att arbeta för en sammanhållen vuxenutbildning, vilket betyder att vägarna in i vuxenutbildningen ska vara enkla och effektiva, liksom vägarna ut ur utbildningen. Utbildningstiden ska präglas av ett fungerande flöde mellan de olika nivåerna i syfte att skapa en så effektiv utbildningsinsats som möjligt för varje elev.

Carina Skogh, en av rektorerna på Campus Risbergska, menar att ett stort plus för Örebros blivande eller redan befintliga studerande är att de med nya campus kan nå allt som rör vuxenutbildningen utan att behöva ta sig till olika lokaler placerade på olika ställen i stan. De olika verksamheterna har nu nära till varandra. Det är lättare för de funktioner som ska jobba övergripande, som exempelvis kuratorer, vägledare och stödverksamhet att nå ut till och att nås av hela verksamheten. Hon berättar att campus också har en tanke kring digitalisering:

– Digitaliseringen är viktig och speciellt för vuxna som ska in på arbetsmarknaden eller vidare studier direkt efter att de har studerat klart hos oss. För att de ska kunna konkurrera inom dessa områden så behöver de ha med sig en digital kompetens som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Vi tillhandahåller digitala verktyg till de studerande under lektionstid men uppmanar dem också att ta med sig egna. Alla klassrum är utrustade med interaktiva projektorer. Vi jobbar med Chromebooks, laptops och Ipads. Det mesta av informationen till elever och personal är digital. Personalen jobbar i Office 365.

Under 2018 flyttande även Örebro kommuns Lärcentrum till campus. Sammanlagt finns det nu omkring 150 pedagoger och ytterligare 100 andra medarbetare vid Lärcentrum. Förutom pedagoger finns det tillgång till studie- och yrkesvägledare, och plats för egna studier med tysta rum, studiehallar och datorer. Alla vuxna örebroare som studerar är välkomna till lärcentrum på Campus Risbergska, men målgruppen för pedagogiskt stöd kommer att vara studerande inom kommunal vuxenutbildning samt distansstuderande från andra lärosäten än Örebro universitet. Bemanningen av lärcentrum kommer att bestå av lärare och speciallärare. Lärcentrum ska ha tätt och utvecklat samarbete med Campus SYV- och stödfunktioner för att på bästa sätt öka de studerandes måluppfyllelse.

- Vi skapade en studiehall av den gamla aulan. Vi möblerade upp två språkverkstäder som till sin utformning är anpassade efter den stödverksamhet som ska bedrivas där. Vi tillhandahåller också studieytor för de studerande på campus. Vi har också tillfört Vägledningscenter, som tidigare låg centralt i stan, till verksamheten. Vid flytten skapade vi en enhet som samlade allt stöd till elever under ett och samma tak. Säger Carina Skogh.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter när allt är samlat på en plats, för de som studerar både inom kommunens vuxenutbildning och för vuxna som studerar inom andra utbildningsformer. Att ha ett campus där allt som rör vuxnas lärande kan samlas på en och samma plats ökar också gemenskapen bland de studerande och i förlängningen även synen och statusen på utbildningen. Förutom de kommunala verksamheterna har Arbetsförmedlingen funnits på plats flera dagar i veckan. Då kommunen vill att det ska vara en öppen mötesplats för vuxnas lärande och tillgång till arbetsmarknaden har man också anordnat en rad aktiviteter som starta eget-dagar, en utbildningsmässa och ett besök från Polisen för att inspirera till polisutbildningen. Allt för att inspirera och entusiasmera vuxna till livslångt lärande!

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk