Blog
Blog

Građansko obrazovanje u sistemu obrazovanja odraslih

Građansko obrazovanje prepoznaje se u svim segmetima obrazovanja. Neki sistemi proučavaju ga kao poseban predmet, drugi kao oblast a neki samo kao temu u okviru diskusije ili nekog zadatka. Obrazovanje odraslih prepoznaje ovaj segment kao značajan u cjeloživotnom učenju i razvoju. Jasno je da ne može biti svakodnevne demokratije bez svakodnevnog građanstva i samo na taj način, kroz građane svjsne svih svojih prava, dužnosti i obaveza država i društvo u cjelosti mogu imati brojne benefite.

Polaznu tačku građanskog obrazoanja treba posmatrti u činjenici da je valjan instrument odgovoru na potrebe demokratskog društva za kompetentnim građaninom.  Ovo tim prije ako se ima u vidu činjenica šta se podrazumijeva pod ključnim crtama komptetnog građanina odnosno političkog subjekta koji aktivno doprinosi demokratskom razvoju svih zajednica čiji je čan upravo svojom emancipovanošću, odgovornošću i zalaganjem.

Za valjano razvijanje demokratskog građanina poseno je od značaja ponuditi im sadržaje koji će omogućiti poznavanje političkog sistema i vrednosti na kojima on počiva, poput pravde, slobode i vladavine prava. Druge vrste znanja su takođe potrebne; bezbrojni su mogući primeri – poznavanje ekonomije, finansijskih sistema, statistike, nauke i tako dalje. Biti građanin zahteva i niz političkih veština za učestvovanje u političkom sistemu, od jednostavnih stvari poput glasačkih procedura do znanja o tome kako da se nečiji glas učini vidljivim unutar političke arene. Međutim, najvažnije, građaninu je potreban niz specifično demokratskih dispozicija. Među njima su osećaj za pravičnost, tolerancija, nada, sigurnost, poverenje, pristojnost i, povremeno, odvažnost. 

Doprinos građanskog obrazovanja u obrazovaju odraslih najbolje se ogleda kroz njegov cilj a to je priprema  polaznika za aktivan i produktivan građanski život. Sve to usmjereno je na unapređenje znanja, vejština i stavova polaznika koji su bitni za demokratsko građanstvo, poboljšanje njihove demokratske svijesti i promovisanje njihovog aktivnog i odgovronog učešća u demokratskom razvoju njihovih lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Građansko obrazovanje se prepoznaje kao značajan resurs cjeloživotnog učenja jer sa poboljšanjem građanske svijesti polaznika povećava se njihovo učešće u donošenju odluka u njihovim organizacijama, lokalnoj zajednici a samim tim prepoznaje i njihova  odgovornost prema drugima.

Imajući u vidu sve navedeno, jasno prepoznajemo ulogu građanskog obrazovanja u sistemu obrazovanja odraslih. Kroz ovakve prilike polaznici dobijaju mogućnost da prepoznaju sebe i svoju ulogu u društvu, razmjenjuju informacije i primjere "Svakodnevnog građanstva", jasnije sagledaju lične i društvene benefie kroz aktivno građanstvo, proširuju kulturne, moralnee i građanske vrijednosti i stvaraju osnovu za nove društvene promjene.

Benefite građanskog obrazovanja pored polaznika prepoznaju se i kod trenera, voditelja različitih aktivnosti u obrazovanju odraslih. Naime, kroz stravanje prilika u kojima će polaznici raditi na sebi i razvijati svoje građanske potencijale trener radi na vlastitim kapacitetima. Na taj način postaji usmjereniji na polaznike, jačaju svoje profesionalne komptencije i imaju priliku da se dodatno profesionalno usavršavaju. 

Obrazovanje iz oblasti građanstva i ljudskih prava uklapa se u čitav niz situacija, od formalnog do neformalnog i informalnog obrazovanja, od učenja na nivou predmeta do učenja na nivou kvalifikacije stoga treba da bude sastavni dio svih obrazovnih sistema.

Login (2)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk