Kas ir Centrālais atbalsta dienests un kādi ir tā pienākumi?

Centrālais atbalsta dienests ir konsorcijs, ko veido divas organizācijas — Tremend un Lai-momo —, kuras sadarbojas, lai izveidotu un pārvaldītu EPALE. Centrālais atbalsta dienests strādā kopā ar EPALE nacionālajiem atbalsta dienestiem, pieaugušo izglītības ekspertiem un pieaugušo izglītībā ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu aktuālu un piemērotu platformas saturu. Centrālais atbalsta dienests pārvalda EPALE palīdzības dienestu, sūta ikmēneša informatīvos izdevumus, pārvalda saziņu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, augšupielādē saturu, rosina un vada diskusijas un organizē tematiskos pasākumus.

 

 

Login (1)
Topic
Weight
0