Pārlekt uz galveno saturu
Kā EPALE ir saistīta ar Erasmus+?

 

Erasmus+ ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam, kuras mērķis ir paaugstināt kvalifikāciju un prasmju kvalitāti un atbilstību. Šī programma aizstāj Mūžizglītības programmu (LLP).

Programma Erasmus+ ir pieejama studentiem, skolotājiem, mācekļiem, brīvprātīgajiem, jaunatnes līderiem un personām, kuras darbojas tautas sporta jomā. Programma arī nodrošina finansējumu partnerības īstenošanai starp izglītības iestādēm, jauniešu organizācijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām iestādēm un NVO, kā arī sniedz atbalstu reformām dalībvalstīs, lai īstenotu izglītības un apmācības modernizēšanu un veicinātu inovāciju, uzņēmējdarbību un nodarbināmību.

Programma Erasmus+ finansē EPALE, izmantojot savu 2. pamatdarbību (Key Activity 2). Tā saņem atbalstu saskaņā ar juridiskā lēmuma, ar ko apstiprina Erasmus+ programmu, 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un ir vērsta uz pieaugušo izglītību un profesionālo tālākizglītību un apmācību (C-VET).

 

Login (0)
Topic
Weight
0