European Commission logo
Izveidot profilu
Kāda ir ES loma pieaugušo izglītībā?

Kāda ir ES loma pieaugušo izglītībā?

Kā ES atbalsta cilvēkus un dažādus projektus pieaugušo izglītības nozarē?

Ir daudz veidu, kā ES atbalsta pieaugušo izglītības nozari Eiropā - sākot ar pētniecības projektu pasūtīšanu un labās prakses pieredzes apmaiņu un beidzot ar inovāciju veicināšanu un personu kvalifikācijas paaugstināšanas finansēšanu.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2022
Council Recommendation of 16 June 2022 on individual learning accounts outlines how Member States can combine financial and non-financial support in an effective way to empower all adults to develop their skills throughout working life, and progress towards the Porto adult learning targets. The Recommendation was underpinned by an impact assessment.
Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability defines a common definition of and a standard format for describing the outcomes of short courses, in order to increase transparency and facilitate the communication of skills acquired during training throughout the working life.
2021

Padomes rezolūcija par stratēģisku plānu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā attiecībā uz Eiropas izglītības telpu un ārpus tās

On 25 June 2021, the European Council welcomes the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan and the Porto Declaration. Leaders thereby support the ambition that at least 60% of all adults should participate in training every year by 2030.
2020

Eiropas Prasmju programma par prioritāti izvirza pieaugušo kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalificēšanos. Tēmas iekļauj dzīves prasmes, dažādu iespēju nodrošināšanu (izmantojot individuālus finansēšanas mehānismus) un vērienīgus mērķus pieaugušo iesaistīšanai mūžizglītības nozarē.

“Digitālās izglītības rīcības plāns” 2021. –2027. gadam paredzēts, lai paplašinātu darbības jomu, aptverot neformālo izglītību un mūžizglītību, bet galveno uzmanību pievēršot digitālajai kompetencei un iestāžu digitālajai kapacitātei gan izglītojamajiem, gan profesionāļiem.

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un kopējai noturībai - Brisele, 1.7.2020, COM (2020) 274 galīgā redakcija

Eiropas izglītības telpas izveide līdz 2025. gadam – Komisijas paziņojums

COM (2020) 625 final, Brisele, 30.9.2020

Digitālās izglītības rīcības plāns (2021-2027): izglītības un apmācības atjaunošana digitālajā laikmetā

2019

Komisija piedalījās personāla darba dokumentu atskaites sagatavošanā.

Padome pieņēma ieteikumus, kuri jāiekļauj, lai veiksmīgāk atbalstītu pieaugušos pamatprasmju apgūšanā.

Komisijas personāla darba dokuments ar Padomes ieteikumiem jautājumos par kvalifikācijas celšanu: jaunas iespējas pieaugušajiem. Ņemot vērā īstenojamos pasākumus, Brisele, 27.2.2019 SWD (2019) 89 gala versija.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2017
At the Gothenburg social summit, The European Parliament, the Council and the Commission proclaim the European Pillar of Social Rights. The Pillar sets out 20 key principles which represent the beacon guiding us towards a strong social Europe that is fair, inclusive and full of opportunity in the 21st century. Adult learning has a central role in the Pillar, as its first principle is the right to “quality and inclusive education, training and life-long learning”.
2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.