chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

EPALE noderīgas saites

Eiropas Komisija

Erasmus + Programma

Erasmus+ programmas mērķis ir panākt prasmes un nodarbināmības uzlabošanu, kā arī modernizēt tādas jomas kā izglītība, apmācība un darbs ar jaunatni. Programmas septiņu gadu budžets būs €14.7 miljardi, kas ir par 40% vairāk nekā šiem mērķiem tiek tērēts šobrīd. Šī programmai iedalītā summa atspoguļo ES apņēmību veikt ieguldījumus minētajās jomās. Erasmus+ nodrošinās vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu iespējas studēt, apgūt prasmes, gūt darba pieredzi un strādāt brīvprātīgo darbu ārzemēs.

 

Erasmus+ projektu rezultātu platforma

Erasmus+ projektu rezultātu platforma sniedz visaptverošu pārskatu par Erasmus+ un iepriekšējo programmu ietvaros finansētajiem projektiem. Platformā iespējams piekļūt projektu informācijai (aprakstiem, finansējuma datiem, partneriem, rezultātiem, kontaktinformācijai), kā arī vairāk uzzināt par paraugprakses projektiem un panākumiem (t. i., par projektiem, kuru īstenošana sniedza ievērojamu ieguldījumu politiskā kontekstā, komunikācijas potenciāla attīstībā, pārmaiņu sekmēšanā vai projekta plānošanā).

 

Izglītības un kultūras ĢD

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts (Izglītības un kultūras ĢD) ir Eiropas Savienības izpildinstitūcija, kas ir atbildīga par izglītības, kultūras, jaunatnes lietu, valodu un sporta rīcībpolitiku. Izglītības un sporta ĢD sniedz atbalstu šajās jomās arī ar dažādu projektu un programmu starpniecību, it īpaši ar programmās Radošā Eiropa un Erasmus+.

 

EACEA

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai (IAKIA) ir uzdots pārvaldīt konkrētu ES finansēto programmu daļu izglītības, kultūras, audiovizuālajā, sporta, pilsonības un brīvprātīgā darba jomā.

 

Eiropas rīcībpolitika pieaugušo izglītības jomā

Digitālā programma Eiropai

Saite uz Digitālās programmas Eiropai Izglītības sadaļu. Digitālās programmas Eiropai (DPE)mērķis ir palīdzēt Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem iegūt maksimālu labumu no digitālajām tehnoloģijām. Tā ir pirmā no septiņām pamatiniciatīvām stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros - ES stratēģijā, kas izstrādāta, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

 

ES rīcībpolitika pieaugušo izglītības jomā

Pieaugušo izglītība ir būtiska Eiropas Komisijas mūžizglītības rīcībpolitikas sastāvdaļa. Tā ietver formālo, neformālo un ikdienējo izglītību ar mērķi uzlabot pamatprasmes, iegūt jaunu kvalifikāciju, pilnveidot prasmes vai apgūt jaunas, nodarbinātībai nepieciešamas prasmes. Nacionālajiem koordinatoriemir dots uzdevums izmantot Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, lai uzlabotu pieaugušo izglītības rīcībpolitiku.

 

Eiropa 2020

Eiropa 2020 ir Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes un darbavietu stratēģija, kuras īstenošana tika uzsākta 2010. gadā. Tajā uzsvars ir likts uz mūsu izaugsmes modeļa trūkumu analīzi un apstākļu radīšanu gudrai, ilgtspējīgai un ieklaujošai izaugsmei.

 

Glosāriji par pieaugušo izglītību

Neizprotamas sarunas

Tiešsaistes pilsoniskās izglītības pamatterminu glosārijs vācu un angļu valodās.

 

Eiropas Pieaugušo izglītības glosārijs, 1. līmenis

Pētījums par Eiropas pieaugušo izglītības terminoloģiju ar mērķi nodrošināt kopīgu valodu un savstarpēju saprašanos, kā arī kopēju sektora uzraudzību, 1. līmenis. Pētījuma veikšanu uzdeva Eiropas Komisija 2008. gadā un to vadīja Nacionālais Pieaugušo lasītprasmes un rēķinpratības pētniecības un attīstības centrs (NPAC).

 

Eiropas Pieaugušo izglītības glosārijs, 2. līmenis

Pētījums par Eiropas pieaugušo izglītības terminoloģiju ar mērķi nodrošināt kopīgu valodu un savstarpēju saprašanos, kā arī sektora uzraudzību, 2. līmenis. Pētījums tika veikts Nacionālajā Pētniecības centrā Eiropas Komisijas uzdevumā.

 

Eiropas izglītības un apmācības rīcībpolitikas terminoloģija (2008)

Šis daudzvalodu glosārijs definē 100 galvenos terminus, kas tiek izmantoti Eiropas izglītības un apmācības politikā. Glosārijs ir sešās valodās: angļu, spāņu, vācu, franču, itāļu un portugāļu. Glosārijs ir veidots, aktualizējot un paplašinot 2004. gadā sastādīto izdevumu Profesionālās apmācības rīcībpolitikas terminoloģija.

 

Eiropas izglītības un apmācības rīcībpolitika (2014)

Šis glosārijs (2014) definē 130 galvenos terminus, kas tiek izmantoti Eiropas izglītības un apmācības rīcībpolitikā. Tas ir paplašināts un aktualizēts Eiropas Izglītības un apmācības rīcībpolitikas terminoloģijas (2008) un Profesionālās apmācības rīcībpolitikas terminoloģijas (2004). izdevums. Glosārijā ir ņemtas vērā jaunās Eiropas Savienības rīcībpolitikas prioritātes, galvenokārt attiecībā uz prasmju un kompetenču vajadzību analīzi. Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra Cedefop eksperti ir izstrādājuši jaunas terminu definīcijas.

 

Profesionālās apmācības rīcībpolitikas terminoloģija – daudzvalodu glosārijs paplašinātai Eiropai (2004)

Šis glosārijs definē terminu izlasi, kas tiek izmantoti profesionālās izglītības un apmācības (PIA) rīcībpolitikā Eiropā. Terminu izlase ir paredzēta pētniekiem un praktiķiem, kā arī visiem, kas iesaistīti PIA rīcībpolitikā. Tā ir sešās valodās: angļu, franču, vācu, čehu, ungāru un poļu.