Pārlekt uz galveno saturu
Discussion Details

Kritiskā digitālā un mediju pratība

Digitālās prasmes un kompetences šodien arvien vairāk tiek uzskatītas par nozīmīgām pamatprasmēm. Ir vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir konceptualizēt un definēt digitālās prasmes un kompetences. Diemžēl bieži, it īpaši politiskajā līmenī, kritiskās domāšanas prasmēm un digitālā satura izvērtēšanai netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība, kas būtu svarīga, lai droši izvestu Eiropas pilsoņus cauri šī brīža izaicinājumiem.

2017. gadā UNESCO Platjoslas komisija publicēja ziņojumu ar nosaukumu Digitālās prasmes dzīvei un darbam (EN). Ziņojums izvirza priekšplānā savstarpēji saistītu prasmju kopumu, kas veido digitālo kompetenci spektrā no funkcionālajām pamatprasmēm līdz speciālista prasmju līmenim, ietverot kritisko informācijas pratību – šis jēdziens paredz spēju kritiski izvērtēt informāciju, tās mērķus, kā arī metodes, kā informācija tiek organizēta un izplatīta.

Paredzētajā diskusijā mēs aicinām dalībniekus apspriest savu pieredzi un labās prakses piemērus, atbildot uz šādiem jautājumiem:

  • Cik lielā mērā kritiskā informācijas un mediju pratība ir klātesoša digitālo prasmju nodrošināšanā jūsu valstī? 
  • Cik lielā mērā politikas veidotāji un citas pamatprasmju jautājumos būtiski iesaistītas puses apzinās nepieciešamību zemi kvalificēto pieaugušo vidū attīstīt kritisko mediju pratību? 
  • Kādi, jūsuprāt, ir galvenie izaicinājumi, mācot kritisko informācijas un mediju pratību? 
  • Kā jūs aprakstītu svarīgākos faktorus, kas veido mediju pratības funkcionālo līmeni? 
  • Vai jūs varat aprakstīt pasākumus jūsu profesionālajā vidē, kuros digitālo prasmju un kompetenču attīstīšanas kontekstā tiek apspriesta kritiskā informācijas vai mediju pratība? 

Diskusiju vadīs Eiropas Pamatprasmju tīkla (EPT) ģenerālsekretāre Gračiela Sbertoli. Tā sāksies 28. augustā (trešdien) 12:00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies 29. augustā (ceturtdien) 17:00.

 

EPT kapacitātes celšanas sērija piedāvā par brīvu pieejamus, atvērtus izglītības resursus (OER) un masīvus tiešsaistes kursus (MOOC), kas pieejami caur EPALE platformu un paredzēti Eiropas Komisijas rekomendāciju īstenošanai Prasmju pilnveides ceļu iniciatīvas ietvaros ES dalībvalstīs. EPALE finansē Erasmus+ programma. Šī platforma ir izveidota, lai īstenotu Eiropas Komisijas centienus uzlabot mūžizglītības kvalitāti Eiropā. Projekta realizāciju atbalsta Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Login (10)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Vai vēlaties sākt diskusiju?

Nekavējieties to paveikt! Spiediet uz saites zemāk un iesakiet jaunu diskusiju tūlīt!