European Commission logo
Izveidot profilu
News
Ziņas

Organizācijas aicinātas pieteikties Erasmus akreditācijai izglītības un mācību jomā

Līdz 19. oktobrim organizācijas aicinātas pieteikties 2022. gada Erasmus akreditācijai skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības jomās.  Tā dos iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem pieteikties finansējumam mobilitātes projektu īstenošanai un regulāri īstenot augstas kvalitātes personāla un izglītības apguvēju mācību mobilitātes, lai nodrošinātu savas organizācijas attīstību. Akreditāciju piešķir uz programmas laiku līdz 2027. gadam.

VIAA

Organizācijas var pieteikties individuālajai, savas organizācijas, Erasmus akreditācijai vai mobilitātes konsorcija koordinatoru Erasmus akreditācijai (pieteicējorganizācijām jābūt vismaz divu gadu atbilstīgai pieredzei vispārējās, profesionālās vai pieaugušo izglītības jomā). Detalizēta informācija par Erasmus+ un akreditācijas konkursu pieejama programmas 2022. gada vadlīnijās.

 

Akreditācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 19. oktobra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika). Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē. 2022. gada konkursa “Akreditācija profesionālajā izglītībā un apmācībā, skolu izglītībā un pieaugušo izglītībā” pieteikumu elektroniskās veidlapas jau ir pieejamas vienotajā Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā

 

Akreditācijas pieteikumu var iesniegt:

 

Skolu izglītības jomā (KA120-SCH)

  • skolas, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī, tai skaitā organizācijas, kas nodrošina agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi;
  • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas skolu izglītībā.

Detalizēta informācija par akreditācijai atbilstošām organizācijām skolu izglītības jomā pieejama šeit.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa skolu izglītības jomā.

 

Profesionālās izglītības un apmācības jomā (KA120-VET)

  • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un apmācību;
  • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
  • komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā un apmācībā vai veic citu veidu darbu ar tiem.

Detalizēta informācija par akreditācijai atbilstošām organizācijām profesionālās izglītības un apmācības jomā pieejama šeit.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa profesionālās izglītības un apmācības jomā.

 

Pieaugušo izglītības jomā (KA120-ADU)

  • organizācijas, kuras nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību;
  • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā.

Detalizēta informācija par akreditācijai atbilstošām organizācijām pieaugušo izglītības jomā pieejama šeit.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa pieaugušo izglītības jomā.

 

 

13. septembra semināra par 2022. gada akreditācijas konkursu izglītības un mācību jomā video ieraksts un prezentācijas pieejamas šeit.

Login (1)
Tagi

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija “Prasmju pilnveide un pārkvalificēšanās: paaudžu sadarbības veicināšana”.

Piedalieties šajā tiešsaistes diskusijā, kuras laikā mēs pētīsim, kāpēc un kā mums ir jāvirzās uz prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanos dažādās nozarēs vai vecuma grupās.

Vairāk