Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!

Bizness bibliotēkā? Jā, tas ir iespējams!

"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu sadarbības projekts ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.

No 2020. gada jūnija līdz novembrim paveiktais:

Esošie un topošie uzņēmēji Balvos, Latvijā un Dedovičos, Krievijā pilnveidoja zināšanas un prasmes, piedaloties semināros "Kā uzsākt savu biznesu", "E-komercijas tirdzniecības platformas", "Digitālais mārketings un sociālajās platformas biznesam", "Par produkta /pakalpojuma dizaina nozīmi" un "Kā atrast savu nišu biznesā!".

Balvu Centrālās bibliotēkas zālē novembrī un decembrī norisinās Ziemeļlatgales uzņēmēju ražotās produkcijas izstāde ”Iepazīšanās randiņš ar uzņēmēju”, izstādē piedalās 10 uzņēmēji. 

Turpinās biznesa literatūras iegāde bibliotēkās un aktīva uzņēmēju informēšana par jaunieguvumiem. Dedovičos iegādāta programmatūra mazajiem uzņēmumiem.

Balvos uzsākta sadarbība ar Balvu Valsts ģimnāziju un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, tajā skaitā bibliotēkas biznesa literatūras jaunieguvumu popularizēšanai jauniešu vidū.

Turpinās individuāla atbalsta sniegšana 23 mazajiem uzņēmumiem Latvijā un 20 mazajiem uzņēmumiem Krievijā, tostarp vizuālās identitātes un produktu dizaina izstrādei, reklāmas fotoattēlu un video veidošanai, mārketinga plānu sagatavošanai u.c.

Oktobrī notika otrā projekta mācību vizīte Balvos tiešsaistes un klātienes formātā. Latvijas puses dalībnieki pulcējās Balvos, Balvu Centrālās bibliotēkas radošajā lasītavā, savukārt kolēģi no Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas mācību vizītē piedalījās attālināti. Projekta partneri iepazinās ar projekta asociētā partnera Bauskas Centrālās bibliotēkas pieredzi uzņēmējdarbības bibliotēku veidošanā, apsprieda izaicinājumus un idejas biznesa bibliotēku darbības pilnveidošanai.

 

Biedrība "Radošās Idejas"putnina.sanita@gmail.comwww.creativeideas.lvBalvu novada pašvaldībadome@balvi.lvarnitagaiduka@gmail.comwww.balvi.lvPašvaldības finansēta kultūras iestāde "Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka"admdrb@mail.ruhttp://dedcrb.kulturu.ru

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Login (0)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk