Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Mācīt digitāli

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir iesaistījusies Erasmus+ projekta “Mācīt digitāli” īstenošanā. Projektu vada Go-Woman! Alliance (Apvienotā Karaliste) konsorcijā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, MOMENTUM Marketinga pakalpojumi (Īrija), Santiago de Compostela Universitāti (Spānija), Eiropas E-mācību institūtu (Dānija) un Eiropas migrantu sieviešu tīklu (Beļģija / Eiropa).

Projekta mērķis ir paaugstināt migrantu un etnisko minoritāšu sieviešu digitālās prasmes un kompetenci, kā arī motivāciju pedagogiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, lai, izmantojot piemērotas mācību stratēģijas, veicinātu migrantu un etnisko minoritāšu sieviešu personīgo un profesionālo pilnveidi.

Partnerība savā darbā koncentrēsies uz trim galvenajām mērķa grupām:

 1. Pieaugušo izglītotāji un brīvprātīgie, kuri strādā bezpeļņas organizācijās;

 2. Pieaugušo izglītības organizācijas un / vai ieinteresētās personas, kuriem nepieciešami atbalsta instrumenti pedagogiem, lai savās organizācijās ieviestu novatoriskas mācību stratēģijas;

 3. Migrantu un mazākumtautību sievietes, kurām nepieciešama apmācība un motivācija pilnveidot savas digitālās prasmes, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas.

 

Projektā plānotie rezultāti:

 1. “Mācīt digitāli” rīki – publikācija, kas iepazīstinās ar galvenajiem andragoģijas principiem pedagogiem, ieskaitot mācību stratēģijas un labās prakses piemērus, kā arī ar pētījumiem par digitāliem rīkiem un lietderīgām aplikācijām pieaugušo izglītībā.

 2. Digitālais maršruta meklētājs – interaktīvs tiešsaistes rīks, kas palīdzēs identificēt savu digitālo prasmju līmeni un ko pedagogi varēs izmantot dažādām aktivitātēm.

 3. Atvērtie izglītības resursi (OER) – mērķtiecīgi piemeklēti resursi projekta mērķu īstenošanai. Resursi ietvers ceļvežus pieaugušo izglītotājiem un aktivitāšu piemērus, kurus pieaugušo izglītotāji var izmantot savās nodarbībās.

 

Šie resursi aptvers piecas galvenās digitālās kompetences jomas:

 • Informāciju un datu pratību;

 • saziņu un sadarbību;

 • digitālā satura radīšanu;

 • drošību un

 • ar datoriem saistītu problēmu risināšanu.

Vairāk informāciju meklējiet projekta mājaslapā www.teachdigital.eu

 

teach-digital-erasmus

Login (0)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk