Pārlekt uz galveno saturu
Event Details
9 May
2021

Konference par Eiropas nākotni

Remote Event
to

Eiropas dienā, 9. maijā, notiks virtuāla Konference par Eiropas nākotni.

Kas ir Konference par Eiropas nākotni?

Konference par Eiropas nākotni ir unikāla un aktuāla iespēja Eiropas iedzīvotājiem diskutēt par Eiropas problēmām un prioritātēm. Neatkarīgi no tā, no kurienes jūs esat vai ko jūs darāt, šī ir vieta, kur padomāt par to, kādu nākotni vēlaties Eiropas Savienībai.

Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija ir apņēmušies uzklausīt Eiropas iedzīvotājus un savas kompetences robežās sekot līdzi sniegtajiem ieteikumiem.

Sagaidāms, ka līdz 2022. gada pavasarim Konference nāks klajā ar secinājumiem, kuros būs dotas norādes par Eiropas nākotni.

Kas var tajā piedalīties?

Eiropas projekta nākotnes veidošanā varēs piedalīties Eiropas iedzīvotāji ar dažādu dzīves pieredzi no visas Savienības, un galvenā loma tajā būs Eiropas jauniešiem.

Piedalīties var arī Eiropas, valstu, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī pilsoniskā sabiedrība un citas organizācijas, kas vēlas organizēt pasākumus un sniegt idejas.

Visiem dalībniekiem jāievēro vērtības, kas noteiktas mūsu principu hartā.

Kā veidota Konference?

  • Daudzvalodu digitālā platforma – vieta, kur iedzīvotāji varēs dalīties ar savām idejām un iesūtīt ierosinājumus tiešsaistē. Visā Konferences norises laikā tos apkopos, analizēs, pārraudzīs un publicēs;
  • Decentralizēti pasākumi – tiešsaistes, klātienes * un hibrīdpasākumi, ko rīko cilvēki un organizācijas, kā arī valsts, reģionālās un vietējās iestādes visā Eiropā;
  • Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas – tajās apspriedīs dažādus tematus un tiks izvirzīti priekšlikumi; tās būs reprezentatīvas pilsoņu ģeogrāfiskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un/vai izglītības līmeņa ziņā;
  • Konferences plenārsēde – nodrošinās, ka valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju sagatavotie ieteikumi, kas tiks sagrupēti pēc tematiem, tiek apspriesti bez iepriekš noteikta iznākuma un neaprobežojoties tikai ar kādām iepriekš noteiktām politikas jomām. Konferences plenārsēdes sastāvā būs Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī visu valstu parlamentu pārstāvji ar vienlīdzīgām tiesībām un pilsoņi. Tiks pārstāvēta arī Reģionu komiteja, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība. Apspriežot ES starptautisko lomu, tiks pieaicināts Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Var uzaicināt galveno ieinteresēto personu pārstāvjus. Valde sagatavos un publicēs Konferences plenārsēdes secinājumus.

 

Kāda ir šīs digitālās platformas loma?

Digitālā platforma ir Konferences centrālais punkts: šeit jums ir iespēja iesaistīties un izteikties Konferencē. Šeit varat dalīties savās pārdomās par Eiropu un izmaiņām, kas jāveic, aplūkot, kas sakāms citiem, atrast pasākumus jūsu tuvumā, organizēt savu pasākumu un sekot līdzi Konferences virzībai un rezultātiem.

Kā jūs varat paust savu viedokli?

Vienkārši izvēlieties no visaptveroša tematu klāsta un dariet Konferencei zināmu savu viedokli. Visā Konferences norises laikā jūsu idejas tiks apkopotas, analizētas, pārraudzītas un publicētas. Pēc tam tās tiks izmantotas diskusijās, kas notiek Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un plenārsēdēs. Atgriezeniskās saites mehānisms nodrošinās, ka Konferences pasākumos izteiktās idejas tiks pārvērstas konkrētos ieteikumos ES rīcībai. Konferences galīgie rezultāti tiks izklāstīti ziņojumā kopīgajai prezidentūrai. Visas trīs iestādes ātri izskatīs, kā efektīvi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo ziņojumu, katra savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem.

Kas vada konferenci?

Konferenci vada trīs iestādes, ko pārstāvēs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja, kuri veidos Konferences kopīgo prezidentūru.

Kopīgo prezidentūru atbalsta valde, kuru kopīgi vada trīs iestādes (Eiropas Parlamenta deputāts Gijs Verhofstats (Guy Verhofstadt), Padomes prezidentvalsts Portugāles** ES lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariaša (Ana Paula Zacarias) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica (Dubravka Šuica)). Tā regulāri atskaitās kopīgajai prezidentūrai. Valde ir atbildīga par vienprātīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Konferences darbu, tās procesiem un pasākumiem, Konferences norises pārraudzību un Konferences plenārsēdes sanāksmju sagatavošanu, tostarp par iedzīvotāju ieguldījumu un turpmākajiem pasākumiem.

Valdei darbā palīdz kopīgs sekretariāts, kura sastāvā ir ierobežots skaits amatpersonu no visām trim iestādēm, tādējādi nodrošinot to vienlīdzīgu pārstāvību.

Konference par Eiropas nākotni nevar pastāvēt bez jums un jūsu līdzdalības šajā platformā. Nākotne ir jūsu rokās.

Tieciet sadzirdēts.

 

Vairāk lasiet te.

 

Saistītie dokumenti

Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni(Ārēja saite)

 

* Atkarībā no koronavīrusa pandēmijas attīstības un ievērojot ar to saistītos piemērojamos ierobežojumus.

** Nākamās prezidējošās valstis Padomē (Slovēnija, Francija) pārņems prezidējošās valsts Portugāles kā valdes līdzpriekšsēdētājas pienākumus.

Event Details
Statuss
As planned
Online type
Livestream
Organizatora veids
Cits notikums
Dalības maksa

Have an event in mind?

Nekavējieties to paveikt! Spiediet uz saites zemāk un iesakiet notikumu tūlīt!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk