Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 3.decembrī sadarbībā ar DPIP organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”. Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem/vadītāju vietniekiem, kurā piedalījās Iestādes padome, vecāki un Daugavpils Universitātes mācībspēki. Kompetenču pieejas īstenošana, kā rāda iestādes pieredze, var notikt tikai ciešā sadarbībā starp pedagogiem, administrāciju, vecākiem un aktīvu līdzdalību ar vienotu mērķi un skaidru pedagoģiskā procesa norisi. Pasākumu atklāja DPIP pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova, atzīmējot galvenos uzdevumus, kuri ir jārisina jaunā mācību satura ieviešanas kontekstā un kādi ir tie iespējamie risinājuma ceļi. Iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska izklāstīja savā uzrunā “Kompetenču pieejas īstenošana: iestādes darba pašvērtējums” par aspektiem, kas tiek realizēti iestādes pedagoģiskā procesa pašvērtējuma kompetenču pieejas realizācijā. Kompetenču pieejas realizācija ir process, kurā īstenošanā piedalās visas puses, iestādē notiek darba analīze, pašvērtējums un tiek plānotie nākamie soļi un uzdevumi. Vadītāja prezentēja iestādes pieredzi un uzdevumu realizācijas veidus, atspoguļojot gan problēmas, gan veikumus.

Pirmsskolas izglītības skolotājas Jekaterīnas Borisjonokas labās prakses piemērs bija balstīts uz ikdienas komplekso darbu par modelēšanas iespējām kompetenču pieejā jaunākā vecuma grupā. Pedagogs stāstīja par bērniem piedāvātajām modelēšanas iespējām, risinājumiem, ņemot vērā bērnu intereses un mācību satura uzdevumu realizāciju. Izzinot bērnu intereses un vajadzības, jau agrā vecumā bērni ir pedagoga līdzgaitnieks aktivitāšu plānošanā un realizācijā.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Ugorenko, Natālija Pikina un Inna Zosiņeca dalījās ar materiālu, kur tiek atspoguļota ikdienas plānošana, tās iespējas kopā ar bērniem. Video materiāla laikā bija redzama bērnu prasmes kopā gan grupā, gan apakšgrupās, gan pāros tiekties pie saviem nospraustajiem mērķiem. Pedagogi sniedza ieskatu par pedagogu savstarpējo sadarbību par plānoto un paveikto.

Vadītājas vietniece Sintija Geiba iepazīstināja klātesošos ar plānošanas un vērtēšanas principu realizāciju iestādē. Uzstāšanās laikā tika pastāstīta mācību procesa plānošana iestādes pieredzē, vecāku līdzdalību, izglītojamo līdzdalības piemēriem, vērtēšanas principiem iestādē – pedagogi, izglītojamie, vecāki.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Ivanova dalījās ar pieredzi, kā viņu grupā tiek realizēta vērtēšana: bērnu pašvērtējums, sasniedzamo rezultātu izvērtēšana, grupas noteikumu pašizveide un pielietojums.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova organizē pedagoģisko procesu grupā globālās izglītības kontekstā. Prezentācijā “Mācību satura īstenošana globālās izglītības kontekstā” pedagogs sniedza ieskatu kā ikdienā sasaista mēneša tēmu ar pasaulē svarīgākajām dienām, iesaistot bērnus, virzot viņus uz globālas rezultāta sasniegšanu.

Turpinot aktīvu sadarbību ar vietējo kopienu, piedaloties labdarības aktivitātēs, Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 2019.gadā ir sadarbības partneris “Samariešu soma” projektā “Vislielākā dāvana”, kura ietvaros bērni saņems dāvanas no vispasaules tīkla. Ziemassvētku gaišajā izvērtējuma pārdomu laikā pedagogi uzdāvināja dziesmu, jo iestādes darbinieku sadarbība var būt ļoti daudzpusīgā, atklājot jaunās kompetences arī mums pieaugušajiem.

Avots: izglitiba.daugavpils.lv.

Login (0)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk