News
Ziņas

Izsludināts 2020. gada Erasmus+ projektu pieteikumu konkurss

Izsludinats_erasmus_2020_konkurss

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2020. gada mobilitātes projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Projekta pieteikumu Pieaugušo izglītības sektorā var iesniegt tikai Pieaugušo izglītību organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītībā.

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām pieaugušo izglītība ir definēta kā visu veidu neprofesionālā pieaugušo izglītība – formālā, neformālā vai ikdienas mācīšanās, izņemot profesionālo tālākizglītību.

Mācību mobilitātē var doties pieaugušo izglītotāji, kuru organizācija ir iesniegusi projekta pieteikumu. Organizācijām sava personāla mobilitātes mācību nolūkos jāizmanto stratēģiskai un starptautiskai savas organizācijas attīstībai.

Pieaugušo izglītības personāla mācību mobilitāte ir paredzēta, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības personāla prasmes un kompetences, tādējādi paaugstinot pieaugušo mācīšanos un mācību kvalitāti.

Erasmus+ programma atbalsta šādas mācību aktivitātes:

  • Nodarbību vadīšanu – pieaugušo izglītotāji pasniedz nodarbības ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Profesionālās pilnveides kursus un mācības ārvalstīs – pieaugušo izglītotāju profesionālo pilnveidi citas valsts  organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā;
  • Darba vērošanu – pieaugušo izglītotāji vēro citu izglītotāju darbu ārvalstu organizācijā, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 5. februāris līdz plkst. 13.00.

 

Vairāk: www.bibliotekari.lv.

Login (1)

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk